Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

Inventáre archívných fondov a zbierok - digitalizované

A/XI. Verejná správa do roku 1922

Oravská župa I., r. (1393), 1584-1849, Inventár - časť 1, str. 1-118 (PDF, 37 MB)

Oravská župa I., r. (1393), 1584-1849, Inventár - časť 2, str. 119-236 (PDF, 33 MB)

Oravská župa I., r. (1393), 1584-1849, Inventár - časť 3, str. 237-370 (PDF, 39 MB)

Oravská župa II., r.1848-1922, Inventár - časť 1, inv.č.1-844 (PDF, 42 MB)

Oravská župa II., r.1848-1922, Inventár - časť 2, č.845-1775 (PDF, 34 MB)

Trenčianská župa I, hlavnožupanské písomnosti, 1862-1918, Inventár (PDF, 50 MB)

Trenčianská župa, Podžupan, r. 1851-1922, Inventár (PDF, 26 MB)

Trenčianská župa. Župný archivár, 1861-1922, Inventár (PDF, 12 MB)

Turčianská župa I., r.1486-1849, Inventár (PDF, 29 MB)

Turčianská župa II., r.1860-1918, Inventár (PDF, 29 MB)

A/XI.2 Stolice a župy

Liptovská župa I., r.1391-1849, Inventár (PDF, 58 MB)

Liptovská župa II., r.1849-1922, Inventár -  1. časť,  str. 1-228 (PDF, 13 MB)

Liptovská župa II., r.1849-1922, Inventár -  2. časť,  str. 229-443 (PDF, 10 MB)

A/XI.6 Verejnosprávne výbory

Verejnosprávny výbor Liptovskej župy, 1876-1918, Inventár (PDF, 21 MB)

Verejnosprávny výbor Oravskej župy, 1876-1919, Inventár (PDF, 23 MB)

Verejnosprávny výbor Trenčianskej župy, r.1876-1918, Inventár (PDF, 29 MB)

Verejnosprávny výbor Turčianskej župy, 1876-1918. Inventár (PDF, 16 MB)

A/XI.7 Slúžnovské úrady

Expozitúra slúžnovského úradu v Hybiach, 1849-1854, Inv (PDF, 16 MB).

Slúžnovský úrad Dolný Kubín, 1849-1922, Inventár (PDF, 26 MB)

Slúžnovský úrad Liptovský Hrádok I. (1853), 1854-1922, strany 1-176 (PDF, 46 MB)

Slúžnovský úrad Liptovský Hrádok II. (1853), 1854-1922, strany 177-326 (PDF, 37 MB)

Slúžnovský úrad Liptovský Mikuláš, 1849-1922, Inventár (PDF, 12 MB)

Slúžnovský úrad Liptovská Sielnica, 1849-1871, Inventár (PDF, 37 MB)

Slúžnovský úrad Martin, 1851-1922, Inventár (PDF, 25 MB)

Slúžnovský úrad v Považskej Bystrici, r.1855-1912, Inventár (PDF, 27 MB)

Slúžnovský úrad Partizánska Ľupča, 1849-1922, Inventár (PDF, 13 MB)

Slúžnovský úrad Námestovo, 1850-1922, Inventár (PDF, 49 MB)

Slúžnovský úrad Ružomberok,1849-1906, Inventár (PDF, 11 MB)

Slúžnovský úrad Turčianské Teplice, 1850-1922, Inventár (PDF, 34 MB)

Slúžnovský úrad Trstená, 1853-1922, Inventár (PDF, 23 MB)

Slúžnovský úrad v Tvrdošíne, 1850-1922, Inventár (PDF, 47 MB)

A/XI.8 Štátne odborné úrady

Hospodársky inšpektorát v Martine, 1908-1923, Inventár (PDF, 29 MB)

Oblastný priemyselný inšpektorát v Trenčíne, 1898-1918, Inventár (PDF, 23 MB)

Štátny stavebný úrad Trenčin, 1868-1922 (PDF, 18 MB)

A/XII. Verejná správa v rokoch 1923-1927

Považská župa, r.1923-1928, Systematícký katalóg, Prezidiálna agenda, časť 1., č. 1-804 (PDF, 36 MB)

Považská župa, r.1923-1928, Systematícký katalóg, Prezidiálna agenda, časť 2., č. 805-1535 (PDF, 33 MB)

Považská župa, r.1923-1928, Systematický katalóg, Prezidiálna agenda, časť 3., č. 1536-2302 (PDF, 15 MB)

Považská župa, r.1923-1928, Inventár (PDF, 30 MB)

Župa Podtatranská, 1923-1929, Inventár (PDF, 48 MB)

A/XIII. Verejná správa v rokoch 1940-1945

Tatranská župa,r.1940-1945, Výberový katalóg, Prezidiálna agenda (PDF, 16 MB)

Tatranská župa, r.1940-1945, Inventár (PDF, 14 MB)

A/XVII Krajská správa v rokoch 1949-1960

A/XVII.1 Krajské národné výbory

KNV Žilina, referát školstva a osvety (1946), 1949-1953, Dočasný inventár (PDF, 17 MB)

KNV Žilina, odbor školstva a kultúry II, 1954-1960, Dočasný inventár (PDF, 24 MB)

KNV Žilina, odbor kádrový, 1949-1960, Dočasný inventár (PDF, 5 MB)

KNV Žilina, odbor organizačný, 1949-1960, Dočasný inventár (PDF, 8 MB)

KNV Žilina, odbor zdravotný, 1949-1959, Dočasný inventár (PDF, 34 MB)

KNV Žilina, odbor poľnohosp. a lesného hospodárstva, 1949-1960, Dočasný inventár (PDF, 44 MB)

KNV Žilina, odbor pracovných síl, 1949-1959, Dočasný inventár (PDF, 11 MB)

KNV Žilina, odbor výstavby a vodného hospodárstva, 1949-1960, Dočasný inventár (PDF, 8 MB)

KNV Žilina, odbor cirkevný, 1949-1960, Dočasný inventár (PDF, 6 MB)

B/II. Justičné inštitúcie do roku 1850

Podriadený súd pre Trenčianskú župu, r.1786-1790 (PDF, 10 MB)

B/IV. Justičné inštitúcie

B/IV.3 Krajské súdy

Krajský súd v Ružomberku, 1876-1949, Inventár (PDF, 43 MB)

Krajský súd Trenčin, I. manipulačné obdobie, 1871-1914, Inventár (PDF, 41 MB)

Krajský súd Trenčín, II.manipulačné obdobie, 1914-1924, III.manipulačné obdobie1924-1949, Inventár (PDF, 50 MB)

Krajský súd v Trenčíne, II. manipulačné obdobie, 1915, Dodatok k inventáru (PDF, 27 MB)

Krajský súd v Trenčíne, 1849-1860 /Župný súd v Trenčine, 1861-1871/Mestský delegovaný okresný súd v Trenčíne, 1856-1860 (PDF, 45 MB)

C/III.1 Ústredňa štátnej bezpečnosti

Štátny policajný úrad v Žiline, Inventár (PDF, 4 MB)

F/I. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Slovenského národného frontu v Žiline, r. 1948-1959, Inventár (PDF, 5 MB)

K/VIII. Rehole, úrady, kongregácie, združenia

Františkáni v Žiline, r. 1701-1945, Inventár (PDF, 3 MB)

Františkáni v Pruskom, 1606-1950, Inventár (PDF, 26 MB)

L/I. Rodové archívy

Illésházy Trenčín, 1648-1833, Združený inventár (PDF, 49 MB)

Illésházy Trenčín, archív prefekta, 1549-1909, Inventár (PDF, 10 MB)

Illésházy Trenčín, Bánovecké panstvo(1376), 1606-1895, Inventár (PDF, 23 MB)

Illésházy Trenčín, Korešpondencia II., 1649-1723, 1. časť (PDF, 20 MB)

Illésházy Trenčín, Korešpondencia, II. 1649-1723, 2. časť (PDF, 22 MB), od str.251

Illésházy Trenčín, II. Patrimonium, III. Osobné písomnosti(1224), 1270-1860, Združený inventár (PDF, 16 MB)

Illésházy Trenčín, účty Trenčianského panstva, 1595-1910, Inventár (PDF, 42 MB)

Rod Kilian, 1575-1877, Inventár (PDF, 16 MB)

Rod Madočányi (1415), 1656-1875, Inventár (PDF, 9 MB)

Rod Marcibáni z Púchova, 1556-1951, Inventár (PDF, 11 MB)

Rod Medňanský, 1324-1892, Inventár (PDF, 20 MB)

Rod Ostrolúcky, r.1693-1943, Inventár (PDF, 6 MB)

Rod Nedecký, 1564-1721, Inventár (PDF, 7 MB)

Rod Svätojánský, 1502-1871, Inventár (PDF, 18 MB)

Rod Šipeky (1486), 1601-1818, Inventár (PDF, 24 MB)

Rod Velič (1390), 1682-1944, Inventár (PDF, 7 MB)

Rod Zmeškal, 1393-1944, Inventár (PDF, 46 MB)

Rodové archívy, 1334-1964, Združený inventár (PDF, 19 MB)

L/II. Archívy panstiev

Hradocké Panstvo, r.(1287) - 1851, Inventár (PDF, 3 MB)

Panstvo Budatín, 1538-1839, Inventár (PDF, 5 MB)

Panstvo Likava - Liptovský Hrádok, 1690-1871, Inventár (PDF, 16 MB)

Panstvo Gbeľany, 1232-1943, Inventár (PDF, 47 MB)

Panstvo Pruské, r. 1512-1950, Inventár (PDF, 13 MB)

Panstvo Bytča, (1536,1582) 1595-1950, Inventár (PDF, 17 MB)

Panstvo Považská Bystrica,(1408), 1624-1892, Inventár (PDF, 15 MB)

Panstvo Teplička, (1662), 1752-1910, Inventár, č. B9 (PDF, 6 MB)

Starohradské panstvo, (1354) 1457-1938, Inventár (PDF, 50 MB)

Ústredná sprava popperovských majetkov vo Viedni, 1862-1897, Inventár (PDF, 12 MB)

M/II. Osoby

Pozostalosť Ladislava Grnáča, Inventár (PDF, 7 MB)

Pozostalosť Júliusa Kišša, 1794-1948, Inventár (PDF, 6 MB)

Písomná pozostalosť Sidónie Sakalovej, 1876-1948, Inventár (PDF, 13 MB)

P. Zbierky

P/I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík 1. časť (PDF, 35 MB)

Zbierka cirkevných matrík 2. časť (PDF, 37 MB)

P/III Rukopisy

Zbierka cechových písomností Liptova, 1552-1872, Inventár (PDF, 11 MB)

Zbierka obecných archívov Trenčianskej župy, 1596-1866, Inventár (PDF, 9 MB)

R/I. Iné archívne fondy

Firma Deusch, liehovar v Bytči, 1872-1940, Inventár (PDF, 8 MB)

Firma Niedoba v Žiline, 1940, Inventár (PDF, 21 MB)

Lesný inšpektorát Martin, 1880-1924, Inventár (PDF, 28 MB)

Lesný komposesorát Partizanská Ľupča, 1758-1951, Inventár, č.B12 (PDF, 14 MB)

Lesné operáty. Ústav pre hospodárskú úpravu lesov v Žiline, 1885-1925, Inventár (PDF, 22 MB)

Lesné správy, RŠL Liptovský Hrádok, 1855-1928, Združený inventár (PDF, 35 MB)

Oravský komposesorát, Thurzovská korešpondencia 1541-1626, Inventár (PDF, 9 MB)

Oravský komposesorát,  1526-1864, Inventár, č. B2 (PDF, 42 MB)

Oravský komposesorát, hlavný právny zástupca, 1857-1923, Inventár, č. B7 (PDF, 19 MB)

Oravský komposesorat, lesný úrad, 1723-1922, Inventár (PDF, 34 MB)

Oravský komposesorát , prefekt (1371), 1715-1864, Inventár, č. B27 (PDF, 22 MB)

Oravský komposesorát, riaditeľstvo, 1924-1945, Inventár (PDF, 34 MB)

Oravský komposesorát, účtovné materiály, 1700-1920, Inventár, B28 (PDF, 42 MB)

Riaditeľstvo štátnych lesov v Liptovskom Hrádku, 1920-1944, Inventár (PDF, 28 MB)

Správa pre úpravu lesov v Liptovskom Hrádku, 1889-1900, Inventár (PDF, 8 MB)

Štátne okresné lesné správy, 1885-1922, Inventár, č. B29 (PDF, 18 MB)

Štátny lesný úrad v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši, 1883-1922, Inventár (PDF, 20 MB)

Štátny lesný úrad v Trenčíne, 1893-1992, Inventár (PDF, 19 MB)

Štátne stavebné úrady v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Martine, 1877-1992, Skupinový inventár (PDF, 61 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]