Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Informácie pre verejnosť

  • Podanie urobené prostredníctvom formulára "Pošli správu" slúži na poskytovanie informácií z činnosti Policajného zboru. Vybavovanie podaní je zabezpečené v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 15:30 hod. podľa poradia, v akom sú doručené.
  • V naliehavých prípadoch využite linku tiesňového volania Policajného zboru (158) alebo sa obráťte na najbližší útvar Policajného zboru.
  • Podanie urobené prostredníctvom formulára "Pošli správu" nie je podaním (trestné oznámenie) podľa ustanovenia § 62 zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, ani podaním podľa ustanovenia § 19 zákona č. 71/1967 Zb., Správny poriadok.
  • Podľa § 62 ods.1 Trestného poriadku sa podanie posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané s kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná.
  • Neposkytujeme právne poradenstvo.

Užitočné informácie a upozornenia pre verejnosť pravidelne aktualizujeme aj na sociálnych sieťach - Polícia na Facebooku, Hoaxy a podvody, Polícia na Instagrame.

Odpovede na mnohé, často sa opakujúce otázky môžete nájsť aj v našich informáciách a preventívnych radách, ktoré vám dávame do pozornosti predtým, ako nás kontaktujete e-mailom.  

 

Dôležité odkazy

Kontakty na krajské riaditeľstvá PZ:

Informácie o stránkových dňoch a hodinách na okresné riaditeľstvá PZ nájdete v tomto odkaze: kontakty OR PZ.  

Kontakty na vybrané zložky Prezídia Policajného zboru .

 

 

Dôležité oznamy