Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Národná ústredňa informácií o pasažieroch

Zo smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti vyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť zriadiť národnú ústredňu informácií o pasažieroch.

Národná ústredňa informácií o pasažieroch bola zriadená v rámci úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru dňa 1. januára 2017. Postavenie a úlohy národnej ústredne ako osobitného útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečuje spracúvanie záznamov o cestujúcich leteckou dopravou, vyplývajú z ustanovení zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

Záznamom o cestujúcom (PNR - passenger name record) sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom, ktoré letecký dopravca zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej doprave.

Záznamy o cestujúcich sa môžu spracovávať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania vybraných trestných činov, na účely pátrania po páchateľoch vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.

Národná ústredňa pri spracovaní záznamu o cestujúcom:

  • posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie Slovenskej republiky alebo odletom z územia Slovenskej republiky a poskytuje výsledok posudzovania príslušnému orgánu alebo Europolu,
  • poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
  • analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa písmena a).

Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania môže byť poskytnutý národnou ústredňou príslušnému orgánu a Europolu výlučne na prijatie ďalších opatrení pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo pri pátraní po páchateľovi vybraného trestného činu.

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov