Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Dopravná nehodovosť v Slovenskej republike


Štandardné prehľady
dopravnej nehodovsti v SR podľa rokov, mesiacov a týždňov je možné nájsť vyššie.

 
Neštandardné prehľady dopravnej nehodovosti

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2020 (PDF, 5 MB) - predbežné štatistické údaje

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2019 (PDF, 4 MB) - definitívne štatistické údaje

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej stiuácie za rok 2018 (PDF, 3 MB) - definitívne štatistické údaje

Vývoj dopravnej nehodovosti
- podľa krajov za obdobie rokov 2009 až 2012 (PDF, 192 kB)

- na území SR od roku 1966 do 2019 (PDF, 232 kB) 

1
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9