Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Národná kriminálna agentúra

 

logo NAKANárodná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.

Dôvodnosť jej vzniku spočívala v zvýšení efektivity služobnej činnosti na úseku boja proti trestnej činnosti, ktorá svojím charakterom predstavuje najzávažnejšie formy trestných deliktov, a zároveň pochádzala z nevyhnutnosti unifikovať činnosť zaniknutých úradov v záujme predchádzania duplicity operatívnej činnosti a trestných konaní. 

V štruktúre národnej kriminálnej agentúry boli konštituované tieto výkonné pracoviská:

  • ODBOR BRATISLAVA,
  • ODBOR ZÁPAD,
  • ODBOR STRED,
  • ODBOR VÝCHOD,

ktorých charakteristickým znakom je zameranie na odhaľovanie a vyšetrovanie konkrétnych a pre každé pracovisko vymedzených druhov trestnej činnosti.

Integrálnou súčasťou národnej kriminálnej agentúry sú:

Národnú kriminálnu agentúru riadi riaditeľ, ktorý je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru.

 

Vedenie agentúry

Riaditeľ:                     

Korešpondečná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Kontaktná adresa 


 

 744100