Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Prevencia korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Korupcia je spoločnosťou vnímaná ako jedna z najzávažnejších hrozieb pre stabilitu demokratického a právneho štátu, rozvoja ekonomiky a spoločenského pokroku. Svetová banka identifikuje korupciu ako „najväčšiu prekážku ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorá podkopáva vládu zákona, deformuje ekonomické prostredie, negatívne ovplyvňuje úroveň verejných financií a bráni rozvoju medzinárodného obchodu“.

Závažnosť dôsledkov, ktoré prináša korupcia, nevynímajúc korupciu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, si uvedomujú aj mnohé medzinárodné organizácie a inštitúcie, ktoré stupňujú snahy o prijatie efektívnych nástrojov umožňujúcich koordinovaný postup pri eliminácii tejto trestnej činnosti a jej negatívnych vplyvov  na spoločenstvo.

Významné postavenie v procese presadzovania a monitorovania účinnosti protikorupčných opatrení, najmä z hľadiska korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, zohráva Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“).

 1.      Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov

 2.      Odporúčania Rady OECD

 3.      Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti

 4.      Monitorovací mechanizmus OECD

 5.      Vnútroštátne právne normy postihovania zahraničnej korupcie

 6.      Protikorupčný e-learningový program

 7.      Ochrana oznamovateľov korupcie a inej protispoločenskej činnosti

 8.      Medzinárodné hodnotenie úrovne zahraničnej korupcie

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]