Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Národná centrála osobitných druhov kriminality

Národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru bola zriadená ako nový útvar Prezídia Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Vznikla 1. februára 2022 v rámci reorganizácie Policajného zboru a reformy Prezídia Policajného zboru. Hlavným cieľom bolo vytvorenie dlhodobo udržateľnej a funkčnej organizačnej štruktúry s optimálnym nastavením centrálneho riadenia výkonu služobných činností, schopného rýchlejšie reagovať na novovznikajúce hrozby a čoraz viac rozrastajúce sa druhy trestnej činnosti.  

Vytvorenie nového útvaru Policajného zboru úzko súvisí so záväzkami z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, osobitne čerpaním prostriedkov, ktoré sú zamerané na zefektívnenie činností a posilnenie hlavných organizačných štruktúr a útvarov zaoberajúcich sa odhaľovaním a objasňovaním trestnej činnosti na úseku legalizácie príjmu z trestnej činnosti, finančného vyšetrovania, vyhľadávania nelegálnych výnosov a ziskov z trestnej činnosti a s tým súvisiacej ďalšej závažnej ekonomickej trestnej činnosti, environmentálnej kriminality, počítačovej kriminality, cieľového pátrania, ale aj na podporu a rozvoj špecifických analytických činností vo vzťahu k trestnej činnosti páchanej cezhranične.

Príslušníci národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, jedného z centrálnych útvarov služby kriminálnej polície, vykonávajú finančné vyšetrovanie, objasňujú, dokumentujú a vyšetrujú trestné činy legalizácie výnosu z trestnej činnosti, nelegálneho zaobchádzania s nebezpečnými materiálmi, prekurzormi a výbušninami, trestné činy environmentálnej kriminality, počítačovej kriminality so zameraním na oblasť detskej pornografie a ďalšej závažnej trestnej činnosti páchanej prostredníctvom počítačového systému, sietí alebo počítačových dát a pôsobia na úseku pátrania a cieľového pátrania po páchateľoch najzávažnejšej trestnej činnosti.

Štruktúra národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru:

odbor finančného vyšetrovania

 1. oddelenie odhaľovania a koordinácie
 2. oddelenie vyhľadávania majetku
 3. oddelenie hodnotenia rizík a štatistiky
 4. oddelenie Bratislava
 5. oddelenie Západ
 6. oddelenie Stred
 7. oddelenie Východ

 odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality

 1. oddelenie vyšetrovania
 2. operatívne oddelenie
 3. oddelenie analytiky a technickej podpory
 4. oddelenie Bratislava
 5. oddelenie Nitra
 6. oddelenie Trenčín
 7. oddelenie Banská Bystrica
 8. oddelenie Žilina
 9. oddelenie Košice
 10. oddelenie Prešov

 odbor počítačovej kriminality

 1. oddelenie objasňovania a odborných činností
 2. oddelenie odhaľovania

 oddelenie cieľového pátrania

 oddelenie podpory riadenia

 Národnú centrálu osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru riadi riaditeľ, ktorý je podriadený 1. viceprezidentovi Policajného zboru.

Vedenie národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru

Riaditeľ: plk. Mgr. Ján Hazucha 

Zástupca riaditeľa: pplk. Ing. Juraj SOLČANSKÝ   

Korenšpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná centrála osobitných druhov kriminality
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Kontaktná adresa  

 

 667403 

 


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]