Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Odbor finančného vyšetrovania

Policajný zbor upozorňuje občanov, na podvodné konania v súvislosti s investovaním. Na sociálnych sieťach sú šírené ponuky od rôznych neznámych osôb s prísľubom investovania do cryptomien, do komodít, do vymoženia pohľadávok od zaniknutých investičných internetových platforiem a pod. Po prejavení záujmu páchatelia požadujú zaslanie informácií o účtoch poškodeného, o údajoch  k ich platobným kartám  a v mnohých prípadoch aj prístup do ich zariadenia ( PC, mobil ) cez aplikáciu. Následne zneužijú prístup k týmto citlivým údajom k bankovému účtu priamo prevodom finančných prostriedkov z účtu poškodeného, výberom pôžičky alebo využívajú takýto prístup  k účtu na prevody finančných prostriedkov z iných účtov na ďalšie účty. Páchatelia využívajú anonymitu internetu a poškodený až z odstupom času pochopia, že finančné prostriedky nezhodnotia investovaním ale, že o tieto vlastne prišli. Páchatelia taktiež využívajú tieto účty na prevod finančných prostriedkov o pôvode ktorých skutočný vlastník účtu nemá vedomosť a v mnohých prípadoch pochádzajú z trestnej činnosti. V takýchto prípadoch sa majitelia účtov stávajú podozrivými zo spáchania trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233, §233a Trestného zákona.

 

Práve touto problematikou legalizácie výnosu z trestnej činnosti sa zaoberá Odbor finančného vyšetrovania, Národnej centrály osobitných druhov kriminality.   Okrem tejto problematiky je odbor príslušný aj na :

  • vykonávanie preverovania pôvodu majetku podľa zákona č. 101/2010 Z.z. o preukazovaní pôvodu majetku
  • spolupôsobí pri preverovaní zahraničných investícií v zmysle zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií
  • je kontaktný bod pre policajnú spoluprácu pri vedení finančného vyšetrovania, preverovaní pôvodu majetku, legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za účelom zistenia majetku v cudzine alebo v Slovenskej republike.  ( Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007) )

 

Odbor finančného vyšetrovania má sedem oddelení

  • Oddelenie odhaľovania a koordinácie
  • Oddelenie vyhľadávania majetku ( ARO – Asset Recovery Office )
  • Oddelenie koordinácie rizík a štatistiky
  • Oddelenie finančného vyšetrovania Bratislava
  • Oddelenie  finančného vyšetrovania Západ so  sídlom v Nitre a detašovaným pracoviskom Trenčín
  • Oddelenie finančného vyšetrovania Stred so sídlom v Banskej Bystrici a detašovaným pracoviskom Žilina
  • Oddelenie finančného vyšetrovania Východ so sídlom v Košiciach a detašovaným pracoviskom Prešov

(PNG, 351 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]