Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Prekurzory výbušnín

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, ktorí sprístupňujú alebo používajú prekurzory výbušnín, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, sú povinní bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu každú podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež prekurzorov výbušnín na e-mailovú adresu: TA.13G4@3G3AH2E1ELFJLHTYLD@, alebo na bezplatné telefónne číslo: +421 2 55571110.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]