Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Informačné systémy pátrania

Pátranie je jednou zo základných úloh, ktoré plní Policajný zbor podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Proces pátrania môže byť uskutočnený iba voči konkrétnemu a individuálne určenému objektu, ktorý má svoje špecifické znaky a nemôže byť zamenený s iným objektom.

V Policajnom zbore je proces pátrania zverený útvarom služby kriminálnej polície, ktoré zodpovedajú za jeho výkon, koordináciu a kontrolu.

Pátranie po osobách a veciach sa vykonáva za účelom:

  1. vypátrania hľadanej osoby,
  2. vypátrania nezvestnej osoby,
  3. zistenia súčasného pobytu osoby,
  4. zistenia totožnosti neznámych osôb, nájdených mŕtvol, častí ľudského tela a kostrových nálezov,
  5. vypátrania veci, ktorá má charakteristický individuálny znak a nemôže byť zamenená.

Policajný zbor vedie niekoľko informačných systémov, kde sa evidujú záznamy o objektoch, po ktorých sa vykonáva pátranie. Tieto informačné systémy sa delia podľa jednotlivých objektov nasledovne:

  1. informačný systém pátrania po osobách a po totožnosti nájdených mŕtvol – PATROS,
  2. informačný systém pátrania po zbraniach – PATRZBRANE,
  3. informačný systém pátrania po dokladoch – PATRDOC,
  4. informačný systém pátrania po umeleckých dielach – DIELA,
  5. informačný systém pátrania po veciach – PATRVECI.

Záznamy o objektoch pátrania sú sprístupnené aj verejnosti na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

Pátranie po osobách - http://www.minv.sk/?patros-index,

Pátranie po motorových vozidlách - http://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla,

Pátranie po dokladoch - http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady,

Pátranie po umeleckých dielach - http://www.minv.sk/?Odcudzene_najdene_umelecke_predmety,

Pátranie po veciach - http://www.minv.sk/?patrveci-index.

Údaje o objektoch pátrania sprístupnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú platné k termínu aktualizácie informačných systémov pátrania na Internete, avšak Policajný zbor si vyhradzuje právo nezverejňovať informácie o pátraní, pokiaľ je to potrebné na plnenie ďalších úloh podľa zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Zároveň je nutné poznamenať, že Policajný zbor nenesie žiadnu zodpovednosť za zdieľané údaje o objektoch pátrania, ktoré sú zverejnené na súkromných webových stránkach, nakoľko za obsah a aktuálnosť zverejnených informácií zodpovedá výhradne vlastník domény.