Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Informačné systémy pátrania

Pátranie je jednou zo základných úloh, ktoré plní Policajný zbor podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Proces pátrania môže byť uskutočnený iba voči konkrétnemu a individuálne určenému objektu, ktorý má svoje špecifické znaky a nemôže byť zamenený s iným objektom.

V Policajnom zbore je proces pátrania zverený útvarom služby kriminálnej polície, ktoré zodpovedajú za jeho výkon, koordináciu a kontrolu.

Pátranie po osobách a veciach sa vykonáva za účelom:

  1. vypátrania hľadanej osoby,
  2. vypátrania nezvestnej osoby,
  3. zistenia súčasného pobytu osoby,
  4. zistenia totožnosti neznámych osôb, nájdených mŕtvol, častí ľudského tela a kostrových nálezov,
  5. vypátrania veci, ktorá má charakteristický individuálny znak a nemôže byť zamenená.

Policajný zbor vedie niekoľko informačných systémov, kde sa evidujú záznamy o objektoch, po ktorých sa vykonáva pátranie. Tieto informačné systémy sa delia podľa jednotlivých objektov nasledovne:

  1. informačný systém pátrania po osobách a po totožnosti nájdených mŕtvol – PATROS,
  2. informačný systém pátrania po zbraniach – PATRZBRANE,
  3. informačný systém pátrania po dokladoch – PATRDOC,
  4. informačný systém pátrania po umeleckých dielach – DIELA,
  5. informačný systém pátrania po veciach – PATRVECI.

Záznamy o objektoch pátrania sú sprístupnené aj verejnosti na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

Pátranie po osobách - http://www.minv.sk/?patros-index,

Pátranie po motorových vozidlách - http://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla,

Pátranie po dokladoch - http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady,

Pátranie po umeleckých dielach - http://www.minv.sk/?Odcudzene-a-najdene-umelecke-predmety,

Pátranie po veciach - http://www.minv.sk/?patrveci-index.

Údaje o objektoch pátrania sprístupnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú platné k termínu aktualizácie informačných systémov pátrania na Internete, avšak Policajný zbor si vyhradzuje právo nezverejňovať informácie o pátraní, pokiaľ je to potrebné na plnenie ďalších úloh podľa zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Zároveň je nutné poznamenať, že Policajný zbor nenesie žiadnu zodpovednosť za zdieľané údaje o objektoch pátrania, ktoré sú zverejnené na súkromných webových stránkach, nakoľko za obsah a aktuálnosť zverejnených informácií zodpovedá výhradne vlastník domény.