Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Rady a odporúčania

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny  |  Poskytovanie informácii

Ako vybaviť

OZNAM- Doručovanie občianskych preukazov

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 224/2006 Z. z. O občianskych preukazoch si môže občan prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o občiansky preukaz. Občan môže požiadať aj o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území SR. Na tento účel bola zriadená nová služba. Doručovanie bude vykonávať Slovenská pošta a.s. Za účelom získania informácií súvisiaci s doručením občianskeho preukazu sa občania môžu obrátiť na kontaktné telefónne čísla:

0903/ 233 233
0903/ 553 593
02/ 49 22 26 30

Ak občan požiada pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho o jeho doručenie, je povinný pri podaní žiadosti odovzdať občiansky preukaz, ktorého je držiteľom. V opačnom prípade nebude doručenie možné. Pri doručení občianskeho preukazu kuriérom na v žiadosti uvedenej adrese, v prípade že si prevezme doručený preukaz osobne je povinný preukázať svoju totožnosť kuriérovi:

1) platným potvrdením o občianskom preukaze, ktoré vystaví pri podaní žiadosti príslušný útvar PZ a iným dokladom s fotografiou
2) žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu potvrdenou príslušným útvarom PZ a iným dokladom s fotografiou
3) platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas) Za občana, ktorý žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, môže na v žiadosti uvedenej adrese pri doručení občiansky preukaz prevziať aj splnomocnená osoba po predložení vlastného občianskeho preukazu a splnomocnenia s overeným podpisom.

Ak si občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zadal kontaktné údaje (sms, email), pri prevzatí zásielky kuriérom sa mu automaticky vygeneruje správa s textom: "Vážený občan, Váš občiansky preukaz Vám bude doručený kuriérom (č. zásielky EPxxxxxxxxxSK)". Od tohto momentu je možné sledovať pohyb zásielky na internetovej stránke Slovenskej pošty, a.s.. V prípade, že sa v čase doručenia občan, ktorý o vydanie občianskeho preukazu požiadal alebo ním splnomocnená osoba nebude na v žiadosti uvedenej adrese zdržiavať, bude občiansky preukaz doručený na oddelenie dokladov, kde občan žiadosť podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia.