Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Verejne obstarávanie

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave proces verejného obstarávania zabezpečuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Europskej únie www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk/index.html