Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Národná ústredňa Interpol

Národná ústredňa Interpol je útvarom, ktorý vznikol po prijatí Slovenskej republiky za 170. člena Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (INTERPOL) na 62. zasadnutí jej Valného zhromaždenia v Arube (Holandské Antily) v roku. 1993. V súčasnosti má INTERPOL 190 členov.

Hlavnou úlohou Interpolu je podľa medzinárodného štatútu organizácie zabezpečenie efektívnej medzinárodnej výmeny kriminálnych informácií za účelom podpory objasňovania a prevencie kriminálnej trestnej činnosti. Na národnej úrovni funguje Národná ústredňa Interpol (ďalej len NÚI), ktorá plní funkciu styčného prvku medzi operatívnymi aktivitami útvarov rozličných policajných služieb, kedykoľvek tieto aktivity obsahujú medzinárodný prvok.

NÚI okrem toho slúži ako iniciátor v prípadoch činností majúcich charakter právnej pomoci, napr. žiadosti o spoluprácu, vedúce k zadržaniu osoby s následnou extradíciou (vydaním). Aj keď táto činnosť obvykle patrí do kompetencie justičných orgánov, množstvo dohovorov, medzi inými aj Európsky dohovor o vydávaní, povoľuje v prípade naliehavosti využívať kanály INTERPOLu.

Vo svojej činnosti NÚI tesne spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti, generálnou prokuratúrou hlavne v oblasti vykonávania právnej pomoci pre zahraničné policajné a justičné zložky ako i pri realizácii extradícií hľadaných osôb. NÚI spolupracuje i s ministerstvom zahraničných vecí, colným riaditeľstvom, zborom väzenskej a justičnej služby, ďalšími orgánmi štátnej správy, ako i oznamovacími prostriedkami.

Okrem toho sa snaží pomáhať aj v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu práv detí na výživné niektorého z rodičov. Veľmi úzko spolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže  pri zisťovaní pobytov rodiča, ktorý sa vyhýba vyživovacej povinnosti tým, že opustí Slovenskú republiku.

Spolupracuje so slovenskými a zahraničnými policajnými zložkami ako aj so Slovenským futbalovým zväzom v prípadoch medzinárodnej spolupráce Policajného zboru pri medzinárodných futbalových zápasoch, alebo iných športových podujatiach s cieľom predchádzať a zamedzovať diváckemu násiliu.

TURN BACK CRIME


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy