Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

Zabezpečuje činnosti na úseku medzinárodnej spolupráce a to predovšetkým plnenie povinností týkajúcich sa medzinárodnej výmeny informácií súvisiacich s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu a financovaním rozširovania zbraní hromadného ničenia, zastupuje finančnú spravodajskú jednotku Prezídia Policajného zboru v zahraničí a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd  podľa § 28 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Oddelenie medzinárodnej spolupráce finančnej spravodajskej jednotky súčasne zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných pracovných skupinách (MONEYVAL, Konferencia zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu „Varšavský dohovor“ a pod.), v organizácii združujúcej finančné spravodajské jednotky z celého sveta - Egmont Group atď. Oddelenie medzinárodnej spolupráce pri svojej činnosti využíva počítačovú sieť podporujúcu finančné spravodajské jednotky Európskej únie v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri výmene informácií - FIU.net ako aj šifrovanú e-mailovú komunikáciu cez Egmont Secure Web (ESW), sieť prevádzkovanú organizáciou Egmont Group.

FATF

MONEYVAL

Egmont Group

FIU.net

(21.02.2022)