Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Zbrane a strelivo

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Od 01. 02. 2022 je v platnosti (rozsiahla) novela zákona č. 190/2003 Z. z. Informácie k povinnosti podania žiadosti v termíne do 31. januára 2023 o zaevidovanie doposiaľ neevidovaných strelných zbraní, resp. podanie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie sú dostupné v časti Najčastejšie otázky-novela zákona 01. 02. 2022.

Dňa 15. 10. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2022 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. vo vzťahu ku kategorizácii doplnku zbrane - tlmiču hluku výstrelu. Viac informácií je dostupných v časti "Tlmiče hluku výstrelu".

Dňa 15. 11. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2022 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. v rámci prepráv zbraní a streliva podnikateľom (§47). Viac infromácií je dostupných v časti "Preprava zbraní a streliva podnikateľom"

Dňa 01. 07. 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 190/2003 Z. z. upravujúca povinnosti podnikateľov vo vzťahu k prepravám (v cestnej doprave) strelných zbraní a streliva podľa §47 ods. 7 zákona. Viac informácií je dostupných v časti "Sledovanie prepráv zbraní a streliva".

Od 01. 04. 2024  dochádza k zvýšeniu správnych poplatkov, viac informácií je dostupných v časti "Správne poplatky na úseku strelných zbraní a streliva, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)"