Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Legislatíva

Najdôležitejšie právne predpisy upravujúce problematiku pravidiel cestnej premávky:

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších prepdisov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení - účinná od 1. apríla 2020


Aktuálne znenia zákonov možno získať na právnom a informačnom portáli spravovaným Ministerstvom spravodlivosti SR (www.slov-lex.sk).