Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Legislatíva

Úplné znenia predpisov účinné do 01. 01. 2017

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 1 MB)

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších prepdisov (PDF, 2 MB) - s farebne vyznačenými zmenami

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších prepdisov (PDF, 12 MB) - s prílohami


Aktuálne znenia zákonov na informatívne účely možno získať aj na stránke jednotného automatizovaného systému právnych informácií (SLOV-LEX), ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti SR - https://www.slov-lex.sk/domov. Za autentické a záväzné možno považovať len znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.