Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Prevencia kriminality v Trnavskom kraji

Oddelenie komunikácie a prevencie sa podieľa na zabezpečovaní a realizácii úloh vyplývajúcich z celospoločenskej a rezortnej koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V súvislosti s poradensko-informačným centrom krajského riaditeľstva plní úlohy v oblasti informačnej, poradensko-konzultačnej, propagačnej, výchovy a vzdelávania. Na požiadanie poskytuje poradenskú činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti prevencie kriminality, správnej agendy a pod..
V súčinnosti s hovorcami a pracovníkmi zaradenými na úseku prevencie vnútorných odborov okresných riaditeľstiev Policajného zboru vyhodnocuje oddelenie komunikácie a prevencie informácie o stave a vývoji bezpečnostnej situácie v územnom obvode kraja a zároveň pripravuje a vykonáva aktuálnu prevenciu kriminality a popularizáciu práce polície určenú pre občiansku verejnosť s dôrazom na deti a mládež.
Spolupracuje s predstaviteľmi občianskych združení, právnickými osobami a fyzickými osobami a získava ich podporu pri konkrétnych preventívnych aktivitách.