Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Prevencia kriminality v Trnavskom kraji

Oddelenie komunikácie a prevencie sa podieľa na zabezpečovaní a realizácii úloh vyplývajúcich z celospoločenskej a rezortnej koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V súvislosti s poradensko-informačným centrom krajského riaditeľstva plní úlohy v oblasti informačnej, poradensko-konzultačnej, propagačnej, výchovy a vzdelávania. Na požiadanie poskytuje poradenskú činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti prevencie kriminality, správnej agendy a pod..
V súčinnosti s hovorcami a pracovníkmi zaradenými na úseku prevencie vnútorných odborov okresných riaditeľstiev Policajného zboru vyhodnocuje oddelenie komunikácie a prevencie informácie o stave a vývoji bezpečnostnej situácie v územnom obvode kraja a zároveň pripravuje a vykonáva aktuálnu prevenciu kriminality a popularizáciu práce polície určenú pre občiansku verejnosť s dôrazom na deti a mládež.
Spolupracuje s predstaviteľmi občianskych združení, právnickými osobami a fyzickými osobami a získava ich podporu pri konkrétnych preventívnych aktivitách.

Pracovníčky prevencie KR PZ v Trnave

kpt. Mgr. Veronika Morvayová
kpt. Ing. Silvia Bokorová

Telefón 0961 10 2111, 0961 10 2114

Prevencia OR PZ v Dunajskej Strede

npor. Mgr. Sabina Baloghová
Telefón 0961 11 3112

Prevencia OR PZ v Galante

mjr. Mgr. Dáša Kollárová
Telefón 0961 12 3113

Prevencia OR PZ v Senici

kpt. Mgr. Mgr. Pavol Kollár
Telefón 0961 15 3113