Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Kontakty

Telefónne čísla na jednotlivé dopravné inšpektoráty získate na ústredni (0961011111) alebo v dôležitých odkazoch v pravej časti tejto obrazovky. Telefónne číslo odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru nie je zverejnené na účely poskytovania informácii o telefónnych číslach iných organizačných zložiek Policajneho zboru.
V prípade dopytov na riešenie problémov súvisiacich s konkrétnymi oddeleniami , či príslušníkmi služby dopravnej polície, prosím, kontaktuje príslušný krajský dopravný inšpektorát podľa telefónnych čísiel uvedených v pravo - dôležité odkazy. Ďakujeme za pochopenie.

 

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón ústredňa 0961011111, 0961050221
Fax 0961059063; oddelenie mýtnej polície - 0961059062

plk. Ing. Ľuboš Rumanovský

riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ
                         

plk. Ing. Ján Ignaták

zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície

plk. Mgr. Milan Merica

zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície súčasne vedúci oddelenia mýtnej polície

pplk. PhDr. Tomáš Vrábel

vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd

plk. Ing. Alexander Repaský

vedúci oddelenia výkonu služby a dopravného inžinierstva

plk. JUDr. Ján Hano

vedúci špeciálneho dopravného oddelenia