Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. február 2023, štvrtok
 

Prevencia kriminality

predstavuje vedecky zdôvodnené, cieľavedomé, zámerné, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie antikriminogénnych podmienok. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie aj iných sociálno-patologických javov.

Preventívna aktivita - doprava

   


Hlavné úlohy:  

  • po línii prevencie kriminality metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru,
  • rozpracúva a vyhodnocuje úlohy zo stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti Prezídia Policajného zboru,
  • zabezpečuje koordináciu postupu organizačných zložiek Prezídia Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti prevencie kriminality vyplývajúcich pre Prezídium Policajného zboru zo záverov rokovaní štátnych orgánov Slovenskej republiky, z rozhodnutí ministra vnútra a z uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
  • vypracováva odborné stanoviská v oblasti prevencie kriminality pre vedenie Prezídia Policajného zboru,
  • pripravuje podklady z oblasti prevencie kriminality k vystúpeniam prezidenta Policajného zboru na rôznych odborných, spoločenských a slávnostných podujatiach,
  • spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii programov prevencie kriminality,
  • realizuje preventívne aktivity pre rôzne cieľové skupiny občanov.

 

 Preventívna aktivita - deti

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy