Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Prevencia kriminality

predstavuje vedecky zdôvodnené, cieľavedomé, zámerné, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie podmienok antikriminogénnych. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie aj iných sociálno-patologických javov.

Hlavné úlohy oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia PZ v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti: 

  • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť oddelení komunikácie a prevencie na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a skupine prevencie vnútorného odboru na okresných riaditeľstvách Policajného zboru po línii prevencie kriminality,
  • rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti Prezídia Policajného zboru,
  • zabezpečuje koordináciu postupu organizačných zložiek Prezídia Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti prevencie kriminality vyplývajúcich pre Prezídium Policajného zboru zo záverov rokovaní štátnych orgánov Slovenskej republiky, z rozhodnutí ministra a z uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
  • vypracováva odborné stanoviská v oblasti prevencie kriminality pre vedenie Prezídia Policajného zboru,
  • pripravuje podklady z oblasti prevencie kriminality k vystúpeniam prezidenta Policajného zboru na rôznych odborných spoločenských a slávnostných podujatiach,
  • spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii programov prevencie kriminality,
  • pripravuje podkladové materiály nutné pre rozhodovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Radu vlády pre bezpečnosť cestnej premávky a ich pracovné komisie.

V prípade záujmu o spoluprácu v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti nás môžete kontaktovať:

   

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy