Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Štuktúra odboru

Oddelenie vedecko-technického rozvoja
(výskum, inovácie, stratégie, špeciálna knižnica, normalizácia, projekty, dizajn policajných vozidel, správa komoditnej skupiny určené meradlá, odborná literatúra a inovácie ...)

Oddelenie gescií, prototypov a technických skúšok
(systemizácie, skúšky techniky, vývoj prototypov, zástavby techniky, gesčné rozhodnutia ministerstva, správa komoditnej skupiny diaľkovo riadené a automatické mobilné systémy, technika na detekciu a elimináciu týchto systémov a spracovanie údajov získaných týmito systémami ...)