Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Projekty EÚ

Program spolupráce Interreg V-A SK – CZ

      Program spolupráce Interreg V-A SK – CZ

 - Posilnenie cezhraničnej spolupráce bezpečnostných zložiek pre efektívnejšiu prevenciu rizík a spoločné potláčanie kriminality


 Program cezhraničnej spolupráce

 Logo Programu cezhraničnej spolupráce a EÚ 

Názov projektu: Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) dosahuje výšku až 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 Partneri projektu:

Polícia ČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (Vedúci partner)
Polícia SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave (Hlavný cezhraničný partner)
Hasiči SR Krajské riaditelstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave (Projektový partner 1)
Hasiči ČR Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (Projektový partner 2)

Realizácia projektu: 2010-2012

Cieľ projektu:

  • zvýšenie úrovne bezpečnosti na česko-slovenskom prihraničí,
  • zlepšenie podmienok pre život obyvateľstva v regióne na oboch stranách hranice a ich sociálna integrácia,
  • zavedenie účinnej a efektívnej spolupráce základných zložiek IZS pri riešení mimoriadnych udalostí na oboch stranách hranice a dosiahnutie maximálnej eliminácie rizík spojených s týmito prípadmi,
  • zavedenie nových foriem spolupráce a zefektívnenie permanentnej súčinnosti bezpečnostných zborov a základných zložiek IZS oboch štátov, čím dôjde k zatraktívneniu regiónu v oblasti bezpečnosti a nepriamo tak k podpore zvýšenia socio-ekonomického rastu prihraničia.

Brožúra:

Náhľad - propagačná brožúra (PDF, 7 MB)

Fotodokumentácia (aktivity projektu):

 

01.08.2011 slávnostné otvorenie SKP a podpísanie Dohody o zriadení Spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska 01.08.2011 slávnostné otvorenie SKP a podpísanie Dohody o zriadení Spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska
03.08.2011 školenie pracovníkov IZS 03.08.2011 školenie pracovníkov IZS
03.11.2011 cezhraničné cvičenie 03.11.2011 cezhraničné cvičenie
21.11.2011 stretnutie projektového manažmentu 21.11.2011 stretnutie projektového manažmentu
30.11.2011 - 02.12.2011 pracovná stáž zložiek IZS 30.11.2011 - 02.12.2011 pracovná stáž zložiek IZS
09.02.2012 pracovné stretnutie projektových partnerov k aktivitám projektu 09.02.2012 pracovné stretnutie projektových partnerov k aktivitám projektu
16.02.2012 pracovné stretnutie projektových partnerov k aktivitám projektu 16.02.2012 pracovné stretnutie projektových partnerov k aktivitám projektu
09.05.2012 školenie pracovníkov IZS 09.05.2012 školenie pracovníkov IZS
 02. až 04.10.2012 pracovná stáž zložiek IZS 02. až 04.10.2012 pracovná stáž zložiek IZS
24.10.2012 cezhraničné cvičenia
26.10.2012 školenie zložiek IZS  26.10.2012 školenie zložiek IZS
23.11.2012 pracovné stretnutie manažmentu projektu - vyhodnotenie a pokračovanie aktivít po ukončneí projektu 23.11.2012 pracovné stretnutie manažmentu projektu - vyhodnotenie a pokračovanie aktivít po ukončneí projektu
06.12.2012 pracovné stretnutie k ukončenie projektu  06.12.2012 pracovné stretnutie k ukončenie projektu