Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Štruktúra

Z pohľadu štruktúry je KEÚPZ začlenený pod Prezídium Policajného zboru ako jeho samostatná súčasť.

 • Oddelenie vnútorné a materiálno-technického zabezpečenia
 • Oddelenie aplikovanej psychofyziológie

 • Odbor prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz
  • Oddelenie analýzy dát a kriminalistickej dokumentácie
  • Oddelenie biológie a genetickej analýzy
  • Oddelenie chémie a toxikológie
  • Oddelenie skúmania dokumentov
  • Oddelenie písmoznalectva a jazykovej expertízy

 • Odbor kriminalistickej identifikácie
  • Oddelenie daktyloskopickej identifikácie osôb
  • Oddelenie mechanoskopie
  • Oddelenie elektrotechniky, elektroniky a technickej diagnostiky
  • Oddelenie identifikácie daktyloskopických a trasologických stôp
  • Oddelenie balistiky
  • Oddelenie pyrotechniky
   • vysunuté pracovisko Slovenská Ľupča
   • vysunuté pracovisko Košice

 • Odbor prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Slovenská Ľupča
  • Oddelenie prírodovedného skúmania
  • Oddelenie kriminalistickej identifikácie

 • Odbor prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Košice 
  • Oddelenie prírodovedného skúmania
  • Oddelenie kriminalistickej identifikácie