Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Hodnosti príslušníkov Policajného zboru

Poddôstojnícke hodnosti

poddôstojnícke hodnosti 

                strážmajster                              nadstrážmajster

Práporčícke hodnosti

 práporčícke hodnosti

                podpráporčík                                  práporčík                                 nadpráporčík

Dôstojnícke hodnosti

 dôstojnícke hodnosti

                   podporučík                                  poručík                                  nadporučík                                  kapitán

dôstojnícke hodnosti

                   major                                   podplukovník                               plukovník

Generálska hodnosť

 

                 generál

Označenie hodností - vyšívané k služobnej rovnošate