Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica

Sládkovičova č. 4343/25, 974 05 Banská Bystrica
Email: rcpbb@minv.sk
Telefón +421-96160-2581
Fax +421-96160-2589

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava

Krížna ulica 44, 812 72 Bratislava
Email: rhcpba@minv.sk
Telefón +421-9610-46 631
Fax +421-2-55641705

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov

Jarková 31, 080 10 Prešov
Email: rhcppo@minv.sk
Telefón +421-96180-6100
Fax +421-96180-6129 / 6109

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance

Štefánikova 10, 07301 Sobrance
Email: rhpso.sekretariat@minv.sk
Telefón +421-96176-3101
Fax +421-96176-3109