Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Drogová scéna na území Slovenskej republiky

Národná protidrogová centrála NAKA  je odborným útvarom zastrešujúcim protidrogovú politiku v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň je súčasťou inštitucionálnych mechanizmov štátnej protidrogovej politiky v spojitosti s členstvom a záväzkami Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách a organizáciách. V neposlednom rade zastupuje represívnu zložku štátu zameranú na boj proti najzávažnejším hrozbám v oblasti nelegálneho obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi.

Nemenej dôležitou úlohou národnej protidrogovej centrály je celoštátny monitoring, zber, spracovanie a analýza údajov týkajúcich sa drogovej kriminality so zameraním na subjekty páchania týchto trestných činov a zaistené omamné a psychotropné látky, nové psychoaktívne látky a drogové prekurzory. Výsledkom tejto činnosti je každoročné spracovanie analytického dokumentu – Správy o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za kalendárny rok.