Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Oddelenie ochrany objektov KR PZ Žilina

PREČO CHRÁNIŤ SVOJ MAJETOK?

• Nadobudnutie bytu, rodinného domu alebo chaty je pre väčšinu občanov celoživotnou záležitosťou. Z tohto dôvodu by občania mali mať záujem chrániť si svoj majetok a aktívne pristupovať k zvyšovaniu jeho ochrany, pokiaľ možno ihneď po nadobudnutí. Taktiež sa to týka bankových inštitúcii, firiem, predajní, bánk, lekárni, škôl, čerpacích staníc atď.

• Krádež vlámaním do bytu, do firmy, do predajne alebo rodinného domu je jedným z najnepríjemnejších zásahov do majetku a domovej slobody fyzických i právnických osôb. Z uvedeného dôvodu sa musí každý zamyslieť na tým, či bude investovať vstupné finančné náklady na ochranu svojho majetku, ktoré sú nepatrné v porovnaní s tou, ktorú by mohol spôsobiť páchateľ pri krádeží vlámaním v priamej škode, t.j. v hodnote odcudzeného majetku, ale aj v nepriamej škode spôsobenej poškodením tých častí objektu, ktoré sú v danom momente prekážkou (okná, dvere, balkóny, vetracie otvory a pod.) Aj v tomto platí pravidlo, že veľmi šetriť sa neoplatí a vo vlastnom záujme by si mal občan ochraňovať svoj majetok, život a zdravie prostredníctvom technických zabezpečovacích systémov.

• Každý má vlastnú predstavu čo a ako by malo byť chránené zabezpečovacou technikou, ale i napriek tejto skutočnosti je vhodné sa obrátiť na odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti. Na teritóriu Žilinského kraja pôsobí dostatočné množstvo renomovaných firiem zaoberajúcich sa touto problematikou, ktoré vedia pomôcť občanom pri výbere a realizácii elektrického zabezpečovacieho systému.

• Odborná firma na základe obhliadky priestorov, ktoré chceme zabezpečiť, vychádza pri návrhu projektu elektrického zabezpečovacieho systému z daného priestorového situovania objektu. Pri návrhu EZS sú zohľadňované špecifiká (byty, rodinné domy, firmy lokalizované v extraviláne, resp. intraviláne, bankové inštitúcie, objekty s historickou hodnotou, objekty s nebezpečným výbušným materiálom, lekárne a pod.) každého objektu individuálne.

Rozhodnutie chrániť alebo nechrániť svoj majetok?

 Z pohľadu občana je jasné, že sa bude zaoberať otázkou, prečo je vlastne potrebné zabezpečiť svoj majetok a aký to má význam. V každej spoločnosti sa vyskytujú jedinci, alebo skupiny, ktoré majú záujem privlastniť si majetok nezákonným spôsobom a pred takouto kategóriou našich spoluobčanov je vhodné sa chrániť. Je potrebné zdôrazniť, že elektrickými zabezpečovacími systémami sa zabezpečuje nielen aktívna prevencia pred nezákonným privlastnením si cudzieho majetku krádežou, ale aj bezpečnosť života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v chránených priestoroch.

Štatistiky Policajného zboru uvádzajú, že krádeže vlámaním predstavujú 55 % z celkovej kriminality, čo je skutočne alarmujúci údaj. Tieto nežiaduce javy sú takmer vždy sprevádzané ničením nehnuteľného majetku, čím vznikajú majiteľom značné škody. Zadržaním páchateľa na mieste činu jednoznačne uľahčuje proces vymáhania si náhrady za spôsobené škody. Z uvedených dôvodov by malo byť v záujme každej právnickej a fyzickej osoby riešiť ochranu svojho majetku nielen prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov ale aj kvalitným elektrotechnickým zabezpečovacím systémom