Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Policajná hipológia


Oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Bratislave a Košiciach sú súčasťou poriadkových síl Policajného zboru.

 

 

 


Príslušníci jazdnej polície sa podieľajú na udržiavaní verejného poriadku pri masových a športových podujatiach (napr. na futbalových zápasoch), na pátracích akciách, pri ochrane hraníc Slovenskej republiky a ochrane hraníc Európskej únie v zmysle Schengenského dohovoru.

Príslušníci jazdnej polície spolupracujú s odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na príprave a realizácii celoslovenských preventívnych podujatí Policajného zboru zameraných na prácu s deťmi a školopovinnou mládežou.  

Deň detí 2008 - 1
Deň detí 2008 - 2
Deň polície 2008 - 1
Deň polície 2008 - 2
Deň polície 2008 - 3
Deň polície 2008 - 4
Nácvik súčinnosti jazdcov a psovodov
Nácvik zadržania výtržníkov
Služobné kone pred vlajúcou prekážkou
Služobné psy a kone sa musia vzájomne tolerovať
Služobný kôň prekonáva dymovú clonu
Z výcviku služobných koní
Z vycviku služobných koní v hale
Z výcviku v dymovej clone
Zadržanie výtržníka v dymovej clone