Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Národná ústredňa EUROPOL

Národná Ústredňa Europol Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ďalej NÚE) je pracoviskom zriadeným v rámci plnenia integračných záväzkov Slovenskej republiky, ako základný predpoklad pre vykonávanie priamej operatívnej spolupráce s ústredím Europolu, členskými štátmi Europolu a ďalšími subjektmi spolupracujúcimi s Europolom.

NÚE plní úlohy pri potláčaní organizovanej trestnej činnosti a prevencii v oblasti:

 • terorizmu,
 • nelegálneho obchodu s rádioaktívnymi a nukleárnymi látkami,
 • nelegálneho obchodu so zbraňami,
 • nelegálneho obchodu s drogami,
 • organizovaného prevádzačstva,
 • obchodovania s ľuďmi,
 • detskej pornografie,
 • falšovania peňazí a iných platobných prostriedkov,
 • nezákonného obchodu s kradnutými motorovými vozidlami,
 • legalizácie ziskov plynúcich z týchto druhov trestnej činnosti,
 • a ďalšej závažnej trestnej činnosti

Pri zbieraní praktických skúseností sa široko využívajú poznatky získané z ústredia Europolu a z členských štátov Európskej únie, ale aj výmenou informácií s tretími krajinami, kandidátskymi krajinami a medzinárodnými organizáciami.


 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy