Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2019, Sobota
 

Štipendisti Vlády SR, študenti programov ERASMUS a ERASMUS +, študenti doktorandského štúdia a lektori pôsobiaci na VŠ

Prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny:

  1. spĺňa podmienky vstupu podľa Kódexu schengenských hraníc,
  2. splnil si povinnosť hlásenia pobytu podľa § 111 ods. 2 písmeno a) zákona o pobyte cudzincov.

Vysoké školy v SR majú v rámci zefektívnenia vybavovacieho procesu možnosť (cez predmetný formulár) dohodnúť si osobitný termín na podanie žiadosti o pobyt pre svojich študentov a zamestnancov, ak ide o: 

  1. štipendistov Vlády SR,
  2. študentov ERASMUS a ERASMUS +,
  3. študentov na doktorandskom štúdiu,
  4. vysokoškolských učiteľov,
  5. vedeckovýskumných pracovníkov.

Žiadosť o udelenie pobytu si môžu podať na rozšírenom stránkovom pracovisku zriadenom Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave, ulica Regrútska č.4, Bratislava, 1. poschodie.

 
Názov školy:
IČO školy:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-Mail:
Predmet:
Vaša správa (max. 255 znakov):
Príloha max. veľkost 2 MB (formát: rtf, doc, docx, odt, pdf):
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu IP adresa, Názov školy, IČO školy, Meno a Priezvisko, Mobil, Email (čítaj viac):