Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Služobná príprava a výcvik

Špeciálna taktická príprava – je zameraná na prípravu inštruktorov výcviku a veliteľov špecializovaných útvarov Prezídia Policajného zboru a špecializovaných útvarov krajských riaditeľstiev Policajného zboru pre oblasť riadenia výcviku v špeciálnej taktickej príprave, riadenia policajných akcií, operácií, individuálnej a tímovej činnosti. V rámci výcviku sa inštruktori zdokonaľujú v individuálnych činnostiach pri vykonávaní služobných zákrokov a úkonov s racionálnymi postupmi používanými v policajnej praxi od bežnej hliadkovej činnosti po najzložitejšie taktické činnosti pri zatýkaní ozbrojených nebezpečných páchateľov.
» foto

Strelecká príprava – streleckú prípravu policajti absolvujú diferencovane podľa povahy služby a v každom ročnom období. Zameraná je predovšetkým na správnu techniku obsluhy zbrane, jej použitia v rôznych situáciách na mieste a za pohybu s taktickými prvkami s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti pri streľbe. Súčasťou streleckej prípravy je špeciálny výcvik pre ostreľovačov v rámci útvarov Ministerstva vnútra a Policajného zboru.
» foto

Telesná príprava – sa vykonáva len s policajtmi a policajtkami , ktorí sú zaradení v priamom výkone služby. Zahŕňa všestrannú telesnú prípravu a špeciálnu telesnú prípravu zameranú na realizáciu služobných zákrokov a úkonov. Pre inštruktorov výcviku sa realizujú zámery v oblasti defenzívnej činnosti policajta so všetkými donucovacími prostriedkami spojené s náročným programom v extrémnych podmienkach prípravy.

Previerky policajtov – vykonávajú všetci policajti jeden raz ročne podľa závažnosti a náročnosti ich vykonávanej činnosti v telesnej príprave, streleckej príprave a služobných činností v zmysle zákona o Policajnom zbore.

Poriadkové jednotky – odbor zabezpečuje a metodicky riadi prípravu poriadkových jednotiek, výcvik jednotlivca a skupiny. Spolupôsobí pri zabezpečovaní súčinnostných cvičeniach a organizovaní bezpečnostných akcii a opatrení.

Mierové misie – odbor spolupracuje s Úradom medzinárodnej spolupráce Prezídia Policajného zboru pri zabezpečovaní špeciálnej taktickej a telesnej prípravy a v ostatnej služobnej príprave policajtov vysielajúcich do mierových misií a operácií.
» foto

Špeciálna chemická príprava – je zabezpečená odborom formou vykonávania školení chemických špecialistov krajských riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ktoré je zamerané na prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca, poskytovanie prvej pomoci, na radiačný, chemický a biologický prieskum a vyhodnocovanie chemickej situácie v mieste havárie s únikom chemických škodlivých látok.

Medzinárodná spolupráca, odborné stáže a semináre – odbor spolupracuje s vybranými policajnými zbormi a službami najvyspelejších krajín v oblasti služobnej prípravy. Organizuje odborné semináre so zahraničnými lektormi, zabezpečuje pre vybraných policajtov rôznych služieb Ministerstva vnútra a Policajného zboru zahraničné odborné stáže.

Športové súťaže – odbor organizuje celoslovenské majstrovstvá Policajného zboru v disciplínach: branné lyžovanie spojené so streľbou, karate, džudo, policajný päťboj, streľba zo služobných zbraní, futbal, tenis a volejbal. V spolupráci s Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) zabezpečuje účasť reprezentantov Ministerstva vnútra a Policajného zboru na medzinárodných súťažiach v karate, na majstrovstvách Európy policajných zborov v športových odvetviach: streľba, džudo, maratón cyklistika, volejbal, futbal, tenis atletika a ďalšie športy.
» foto

Regenerácia telesného a duševného zdravia – pre povolanie s nadmernou telesnou, psychickou a duševnou námahou je pripravený program „telesného a duševného rozvoja policajta“.