Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Úlohy odboru akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru

Odbor akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru

  • riadi po organizačnej stránke, kontroluje a koordinuje vedecko-technický rozvoj v pôsobnosti ministerstva,
  • spravuje fond vedecko-technických informácií v rámci špeciálnej knižnice MV SR,
  • poskytuje útvarom ministerstva elektronické knižničné služby a sprístupňuje služby mimorezortných inštitúcií obdobného zamerania,
  • zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v oblasti vedecko-technického rozvoja a priemyselno-právnej ochrany, skúšobníctva a normalizácie,
  • vedie register gesčných rozhodnutí,
  • registruje bezpilotné prostriedky v databázach,
  • riadi po odbornej stránke a usmerňuje útvary Policajného zboru a útvary ministerstva v oblasti výzbroje, munície, trhavín, pyrotechnickej, ženijnej, chemickej techniky a materiálu a ochranných balistických prostriedkov,
  • riadi po odbornej stránke, koordinuje, kontroluje a vykonáva činnosti v oblasti bezpilotných prostriedkov v pôsobnosti ministerstva,
  • zabezpečuje a realizuje výrobu funkčných vzorov a prototypov, ako aj technické úpravy špeciálnej techniky.