Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Služba poriadkovej polície Policajného zboru

Služba poriadkovej polície Policajného zboru je jednou zo základných služieb Policajného zboru podľa § 4 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Útvary služby poriadkovej polície Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej republiky, ktorý zároveň určuje aj ich náplň činnosti a vnútornú organizáciu. Službu poriadkovej polície Policajného zboru riadi prezident Policajného zboru. Vychádzajúc z ustanovenia § 2 ods. 1 citovaného zákona služba poriadkovej polície Policajného zboru plní najmä tieto úlohy:

 • spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľuje trestné činy a ich páchateľov,
 • vo vymedzenom rozsahu vykonáva skrátené vyšetrovanie,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
 • spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
 • odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva,
 • spolupôsobí pri pátraní po osobách a pri pátraní po veciach,
 • plní iné úlohy, ak tak ustavujú osobitné zákony.

Služba poriadkovej polície Policajného zboru plní vyššie uvedené úlohy prostredníctvom

 • foriem služobnej činnosti základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru,
 • pohotovostných policajných útvarov odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru,
 • poriadkových jednotiek Policajného zboru,
 • výkonu potápačskej činnosti v Policajnom zbore,
 • dobrovoľných strážcov poriadku,
 • policajných špecialistov pre prácu s komunitami.


Útvary služby poriadkovej polície Policajného zboru

sú zriadené na úrovni prezídia Policajného zboru, krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru a to nasledovne:

prezídium Policajného zboru 
   odbor poriadkovej polície 
      oddelenie poriadkovej polície 
      oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície 
      poriečne oddelenie

 

       krajské riaditeľstvo Policajného zboru
         odbor poriadkovej polície
            pohotovostná motorizovaná jednotka
            pohotovostný policajný útvar
           

             okresné riaditeľstvo Policajného zboru
               odbor poriadkovej polície

                   obvodné oddelenia + policajné stanice