Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 
Polícia / Prevencia kriminality P PZ / Preventívne projekty a programy / Aktuálne realizované celoslovenské aktivity

Aktuálne realizované celoslovenské aktivity

Pre najmladších adresátov, deti posledných ročníkov materských škôl a prvých ročníkov základných škôl je určený celoslovenský preventívny projekt "Póla radí deťom". V Bratislavskom kraji sa projekt realizuje od roku 2005. Pre veľký úspech medzi bratislavskými deťmi sa v roku 2014 začala jeho celoslovenská realizácia.

Na celoslovenskej úrovni realizuje Prezídium Policajného zboru aj projekt "Oliho príbeh" , vo forme premietania krátkeho animovaného filmu pre deti. Projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície.

Na jar roku 2017 zahájilo Prezídium Policajného zboru na úseku prevencie realizáciu nového preventívneho projektu, adresovaného žiakom 6. a 7. ročníkov základných škôl, s názvom "Detská policajná akadémia". Snahou projektu je získať si priazeň detí i pedagógov a úspešne sa zaradiť k preventívnym aktivitám Policajného zboru, ktoré prespievajú k prevencii kriminality a ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi.

Pre seniorov pripravilo Prezídium Policajného zboru preventívny projekt "Bezpečná jeseň života", ktorý ponúka seniorom a osamelo žijúcim ľuďom konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, s cieľom napomôcť pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Projekt bol pilotne uvedený v roku 2010 v pôsobnosti Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a v Trnave. V decembri 2012 začali policajti realizovať projekt na celoslovenskej úrovni.

Koncom roka 2022 sa v spolupráci so Slovenskou poštou a.s. začal na celom území Slovenska realizovať preventívny program "Seniori zbystrite pozornosť!". Cieľom tejto aktivity je na základe zvýšeného množstva pokusov o podvodné konanie ochrániť túto zraniteľnú skupinu obyvateľstva. Preventisti spolu s poštovými doručovateľmi pri osobnej návšteve varujú osamelých seniorov so slabším sociálnym kontaktom pred podvodníkmi, ktorí sa ich cez rôzne vymyslené legendy môžu pokúsiť okradnúť  o celoživotné úspory, či cennosti.

Prevencia - seniori