Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Prevencia v Banskobystrickom kraji

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici prostredníctvom oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva realizuje v pôsobnosti Banskobystrického kraja preventívne projekty a aktivity s cieľom zvýšiť právne vedomie občanov, predchádzať páchaniu trestnej činnosti, zvýšiť bezpečnosť na cestách. Pracovníci oddelenia komunikácie a prevencie poskytujú v rámci poradenskej činnosti pomoc a rady občanom.

V súčinnosti s pracovníkmi zaradenými na úseku prevencie vnútorných oddelení okresných riaditeľstiev PZ v Banskobystrickom kraji vyhodnocuje oddelenie komunikácie a prevencie informácie o stave a vývoji bezpečnostnej situácie v územnom obvode kraja a zároveň pripravuje a vykonáva aktuálnu prevenciu kriminality a popularizáciu práce polície určenú pre občiansku verejnosť s dôrazom na deti a mládež. Spolupracuje s predstaviteľmi občianskych združení, právnickými osobami a fyzickými osobami a získava ich podporu pri konkrétnych preventívnych aktivitách.

V prípade záujmu o prednášky a besedy kontaktujte jednotlivých pracovníkov prevencie podľa miestnej príslušnosti.

Preventívne aktivity:

Policajti zaradení na úseku prevencie realizujú preventívne aktivity pre deti materských a základných škôl, pre žiakov stredných škôl a gymnázií, seniorov, príp. aj pre iné cieľové skupiny.

Témy, ktorým sa venujeme:

 • Dopravná výchova
 • Trestnoprávna zodpovednosť – zvyšovanie právneho vedomia
 • Šikanovanie
 • Kyberšikanovanie
 • Bezpečný internet a sociálne siete
 • Prevencia drogových závislostí – drogy a zákon
 • Predchádzanie extrémizmu, radikalizácii a diskriminácii
 • Obchodovanie s ľuďmi
 • Krádeže a podvody na senioroch
 • Násilie na ženách
 • Domáce násilie
 • Práca polície, čísla tiesňového volania
 • Kontakt s cudzími ľuďmi
 • Iné – po dohode

Sledujte nás aj na oficiálnej stránke polície na sociálnej sieti facebook: logo facebook