Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
Polícia
 

Centrum podnikových služieb

Prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily.    

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny:

  1. spĺňa podmienky vstupu podľa Kódexu schengenských hraníc,
  2. splnil si povinnosť hlásenia pobytu podľa § 111 ods. 2 písmeno a) zákona o pobyte cudzincov a
  3. pre centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Zoznam centier podnikových služieb

Centrá podnikových služieb majú v rámci zefektívnenia vybavovacieho procesu možnosť si (cez predmetný formulár) dohodnúť osobitný termín na podanie žiadosti o pobyt na rozšírenom stránkovom pracovisku zriadenom Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave, ulica Regrútska č.4, Bratislava, 1. poschodie.

 Formulár slúži len pre vybavenie skupiny desať a viac osôb, pričom nemusia byť len od jedného zamestnávateľa.

Názov spoločnosti:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Email:
Predmet:
Vaša správa (max. 255 znakov):
Príloha max. veľkost 2 MB
(rtf, doc, docx, odt, pdf):

 

Upravené dňa/Last Modify: 5. 3. 2021, 09:11