Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Policajná kynológia

Policajný zbor využíva služobné psy pri ochrane zdravia, života a majetku občanov v dvoch základných smeroch:

 • v klasickej kynológii, ktorá je orientovaná na pôvodnú činnosť služobnej kynológie – na hliadkovú službu, obchôdzkovú službu a udržiavanie verejného poriadku - polícia využíva všestranné služobné psy vycvičené na klasické obranné a pachové práce (obrana psovoda, blokovanie výtržníkov, zadržanie a eskortovanie páchateľov, na vypracovanie pachových stôp páchateľov trestných činov); na vyhľadávanie predmetov a vecí súvisiacich s trestnou činnosťou (špeciálne pachové práce v klasickej kynológii, napr. vyhľadávanie vystrelených nábojníc, predmetov ktoré páchatelia stratili alebo odhodili, na označenie páchateľov z predmetov alebo stôp) a na identifikáciu osôb a vecí metódou pachových konzerv umožňujúcich porovnávať pachové stopy odobraté na mieste činu so vzorkami pachu ktoré boli sňaté z tiel podozrivých osôb;
 • v špecializovanej kynológii, ktorá zastrešuje a koordinuje výcvik služobných psov špeciálne cvičených na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (prírodných a syntetických drog); výbušnín a výbušných systémov, strelných zbraní a streliva; akcelerátorov požiarov (urýchľovačov horenia); tabaku a tabakových výrobkov; eurobankoviek; psov vycvičených na záchranárske práce (vyhľadávanie stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb) a psov vycvičených na vyhľadávanie mŕtvol na zemi, pod zemou a pod vodnou hladinou.

Súčasťou odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru sú strediská zabezpečujúce chov a výcvik policajných psov:

 • stredisko chovu služobných psov so sídlom v Moravskom Svätom Jáne, ktoré z vybraných jedincov pracovného genofondu plemena nemecký ovčiak odchováva šteňatá a vychováva a cvičí mladé služobné psy tohto plemena určené pre ďalší výcvik a následný výkon služby,   
 • stredisko klasického výcviku služobných psov so sídlom v Malých Levároch školí inštruktorov klasickej kynológie a poriada kurzy pre psovodov spojené s výcvikom všestranných služobných psov určených pre výkon hliadkovej a obchôdzkovej služby (stopovacie a obranné práce, použitie služobných psov pri ochrane hraníc v zmysle Schengenského dohovoru o ochrane vonkajších hraníc Európskej únie),
 • stredisko špecializovaného výcviku služobných psov so sídlom na Vápencovej ulici  školí inštruktorov špecializovanej kynológie a poriada kurzy pre psovodov špecialistov spojené s výcvikom špeciálne cvičených policajných psov:
  • vyhľadávajúcich výbušniny, výbušné systémy, palné zbrane a strelivo,

  • vyhľadávajúcich omamné a psychotropné látky (drogy),

  • vyhľadávajúcich bankovky a ceniny,

  • vyhľadávajúcich urýchľovače horenia pri úmyselne založených požiaroch (súčasne cvičí služobné psy na vyhľadanie a označenie pyromanov),

  • vyhľadávajúcich pašovaný tabak a tabakové výrobky,

  • vyhľadávajúcich mŕtvolné ostatky ukryté pod zemou alebo vodnou hladinou,

  • vyhľadávajúcich  stratené, zavalené a zasypané osoby (záchranárske práce).