Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Policajná kynológia 

Služobnú kynológiu odborne a metodicky riadi odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.Policajný zbor využíva služobné psy pri ochrane zdravia, života a majetku občanov v dvoch základných smeroch:

 • v klasickej kynológii, ktorá je orientovaná na pôvodnú činnosť služobnej kynológie – na hliadkovú službu, obchôdzkovú službu a udržiavanie verejného poriadku - polícia využíva všestranné služobné psy vycvičené na klasické obranné a pachové práce (obrana psovoda, blokovanie výtržníkov, zadržanie a eskortovanie páchateľov, na vypracovanie pachových stôp páchateľov trestných činov); na vyhľadávanie predmetov a vecí súvisiacich s trestnou činnosťou (špeciálne pachové práce v klasickej kynológii, napr. vyhľadávanie vystrelených nábojníc, predmetov ktoré páchatelia stratili alebo odhodili, na označenie páchateľov z predmetov alebo stôp) a na identifikáciu osôb a vecí metódou pachových konzerv umožňujúcich porovnávať pachové stopy odobraté na mieste činu so vzorkami pachu ktoré boli sňaté z tiel podozrivých osôb;
 • v špecializovanej kynológii, ktorá zastrešuje a koordinuje výcvik služobných psov špeciálne cvičených na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (prírodných a syntetických drog); výbušnín a výbušných systémov, strelných zbraní a streliva; akcelerátorov požiarov (urýchľovačov horenia); tabaku a tabakových výrobkov; eurobankoviek; psov vycvičených na záchranárske práce (vyhľadávanie stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb) a psov vycvičených na vyhľadávanie mŕtvol na zemi, pod zemou a pod vodnou hladinou.

 

Súčasťou odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru sú strediská zabezpečujúce chov a výcvik policajných psov:

 • stredisko chovu služobných psov so sídlom v Moravskom Svätom Jáne, ktoré z vybraných jedincov pracovného genofondu plemena nemecký ovčiak odchováva šteňatá a vychováva a cvičí mladé služobné psy tohto plemena určené pre ďalší výcvik a následný výkon služby,   
 • stredisko klasického výcviku služobných psov so sídlom v Malých Levároch školí inštruktorov klasickej kynológie a poriada kurzy pre psovodov spojené s výcvikom všestranných služobných psov určených pre výkon hliadkovej a obchôdzkovej služby (stopovacie a obranné práce, použitie služobných psov pri ochrane hraníc v zmysle Schengenského dohovoru o ochrane vonkajších hraníc Európskej únie),
 • stredisko špecializovaného výcviku služobných psov so sídlom v bratislavskej Mlynskej doline školí inštruktorov špecializovanej kynológie a poriada kurzy pre psovodov špecialistov spojené s výcvikom špeciálne cvičených policajných psov:
 1. vyhľadávajúcich výbušniny, výbušné systémy, palné zbrane a strelivo,

 2. vyhľadávajúcich omamné a psychotropné látky (drogy),

 3. vyhľadávajúcich bankovky a ceniny,

 4. vyhľadávajúcich urýchľovače horenia pri úmyselne založených požiaroch (súčasne cvičí služobné psy na vyhľadanie a označenie pyromanov),

 5. vyhľadávajúcich pašovaný tabak a tabakové výrobky,

 6. vyhľadávajúcich mŕtvolné ostatky ukryté pod zemou alebo vodnou hladinou,

 7. vyhľadávajúcich  stratené, zavalené a zasypané osoby (záchranárske práce).

5 týždňové šteňatá
Hliadka hraničnej polície
Hraničná polícia - obchôdzková služba
Letecká preprava psovodov
Nácvik likvidácie výtržnosti
Nácvik likvidácie výtržnosti v miestnosti
Nácvik označenia pyromana
Nácvik označenia výbušniny
Nácvik poslušnosti
Nácvik prekonávania bariéry
Nácvik prekonávania prekazky
Nácvik vyhľadávania utopených
Nácvik zadržania na chovnej stanici
Pes označuje nájdenie predmetu zaľahnutím
Porovnanie pachov metódou MPK
Prekonávanie kladiny a rebríka
1 | 2 | 3  »