Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky ("ústav") bol zriadený v roku 1991 nariadením ministra vnútra č. 4/1991 ako organizácia na zabezpečenie kriminalisticko-technickej a expertíznej činnosti pre potreby Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ako aj na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v tejto oblasti.

V súčasnosti ústav zamestnáva približne 200 expertov a 50 občianskych zamestnancov.

Ústav je zapísaný v zozname znaleckých inštitúcií znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky zapísaný ako znalecký ústav pôsobiaci v odbore č. 490000 Kriminalistika, pod registračným číslom 900013, zo dňa 5. 9. 2006.

Ústav skúma stopy a vzorky z miesta činu, alebo vzorky inak s trestným činom súvisiace, ktoré sú na skúmanie predložené hlavne orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi. Na základe žiadosti, sa expert v prípade potreby, ako poradca zúčastňuje obhliadky miesta činu. Výsledky skúmania kriminalistických stôp, zistené skutočnosti na mieste činu alebo pri psychofyziologickom vyšetrení osôb experti ústavu spracúvajú písomne hlavne formou znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia, v ktorých odpovedajú na otázky položené vyšetrovateľom, súdom alebo iným oprávneným subjektom.

Podľa Organizačného poriadku Ministerstva vnútra SR je expert v odborných otázkach nezávislý a pri hodnotení dôkazov a súvislostí sa riadi zásadami svojej odbornosti.


Ústav spracoval od svojho vzniku nasledovný počet znaleckých výstupov:


Rok - počet expertíznych skúmaní

1994 - 30 532
1995 - 30 962
1996 - 34 255
1997 - 33 783
1998 - 34 308
1999 - 34 274
2000 - 33 673
2001 - 32 991
2002 - 31 196
2003 - 30 881
2004 - 32 597
2005 - 31 159
2006 - 32 859
2007 - 31 473
2008 - 33 633
2009 - 36 515
2010 - 37 424 
2011 - 36 402
2012 - 36 219
2013 - 34 302
2014 - 33 968
2015 - 32 956
2016 - 32 779
2017 - 29 111
2018 - 28 591