Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Objektívna zodpovednosť

Hovorovo tzv. Objektívna zodpovednosť, po právnej stránke zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča; podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. sa ňou rozumie:

Povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ktoré ustanovujú

 1. zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 2. rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.,
 3. povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
 4. zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 5. zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 6. prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29 zákona č. 8/2009 Z. z.,
 7. najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51 zákona č. 8/2009 Z. z.,
 8. zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 9. zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.,
 10. povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou pri plnení špeciálnych úloh (vozidlo s právom prednostnej jazdy), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8. zákona č. 8/2009 Z. z.
 11. povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (záchranárska ulička) podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. (od 01. 04. 2020).

Objektívna zodpovednosť držiteľa, resp. prevádzkovateľa vozidla je upravená aj inými zákonmi, napríklad zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgány Policajného zboru však ukladajú pokuty len pri objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla tak, ako je vyjadrená vyššie.

Aktuálne znenia zákonov možno získať na právnom a informačnom portáli.

Ak držiteľ nezabezpečí niektorú z uvedených povinnosti a bude porušené pravidlo cestnej premávky, orgán PZ mu uloží pokutu (plná výška - 2/3)

1. zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 zákona o cestnej premávke alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (249 € - 166 €)
2. rýchlosť jazdy, ak bola táto prekročená o viac ako 10 km ∙ h-1 v mieste merania hmotnosti označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením (798 € - 532 €)
3.  rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona o cestnej premávke, ak bola táto prekročená v obci o

 1. 6 až 10 km h-1,                                                                                         15 €                10 €
 2. 11 až 15 km h-1,                                                                                       39 €                26 €
 3. 16 až 20 km h-1,                                                                                       66 €                44 €
 4. 21 až 25 km h-1,                                                                                       96 €                64 €
 5. 26 až 30 km h-1,                                                                                      141 €               94 €
 6. 31 až 35 km h-1,                                                                                      201 €              134 €
 7. 36 až 40 km h-1,                                                                                      270 €              180 €
 8. 41 až 45 km h-1,                                                                                      342 €              228 €
 9. 46 až 50 km h-1,                                                                                      402 €              268 €
 10. 51 až 55 km h-1,                                                                                      471 €              314 €
 11. 56 až 60 km h-1,                                                                                      540 €              360 €
 12. 61 až 65 km h-1,                                                                                      600 €              400 €
 13. 66 až 70 km h-1,                                                                                      699 €              466 €
 14. viac ako 70 km h-1.                                                                                  798 €              532 €

4. rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona o cestnej premávke, ak bola táto prekročená mimo obce o

 1. 11 až 15 km h-1,                                                                                        30 €               20 €
 2. 16 až 20 km h-1,                                                                                        42 €               28 €
 3. 21 až 25 km h-1,                                                                                        66 €               44 €
 4. 26 až 30 km h-1,                                                                                        99 €               66 €
 5. 31 až 35 km h-1,                                                                                      162 €              108 €
 6. 36 až 40 km h-1,                                                                                      201 €              134 €
 7. 41 až 45 km h-1,                                                                                      270 €              180 €
 8. 46 až 50 km h-1,                                                                                      342 €              228 €
 9. 51 až 55 km h-1,                                                                                      402 €              268 €
 10. 56 až 60 km h-1,                                                                                      471 €              314 €
 11. 61 až 65 km h-1,                                                                                      540 €              360 €
 12. 66 až 70 km h-1,                                                                                      600 €              400 €
 13. 71 až 75 km h-1,                                                                                      699 €              466 €
 14. n) viac ako 75 km h-1.                                                                               798 €             532 €

5. 1. povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“ (300 € - 200 €)
5. 2. povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (99 € - 66 €)
6. zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 zákona o cestnej premávke alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (99 € - 66 €)
7.  zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (78 € - 52 €)
ak však bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím (198 € - 132 €)
8.  prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29 zákona o cestnej premávke (300 € - 200 €)
9. najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51 zákona o cestnej premávke (99 až 798 €  -  66 až 532 €)
10. zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (99 € - 66 €)
11. zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4 zákona o cestnej premávke (2000 € a pri opakovanom 4000 € - 1333,33 € a pri opakovanom 2666,66 €)
12. povinnosť umožniť vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd (300 € - 200 €)
13. 1. zákaz jazdy v záchranárskej uličke (300 € - 200 €)
13. 2. povinnosť vytvoriť záchranársku uličku (99 € - 66 €)