Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Objektívna zodpovednosť

Hovorovo tzv. Objektívna zodpovednosť, po právnej stránke zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča; podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. sa ňou rozumie:

Povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ktoré ustanovujú

a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29 zákona č. 8/2009 Z. z.,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51 zákona č. 8/2009 Z. z.,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.,
j) povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou pri plnení špeciálnych úloh (vozidlo s právom prednostnej jazdy), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8. zákona č. 8/2009 Z. z.
k) povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (záchranárska ulička) podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. (od 01. 04. 2020).
 

Objektívna zodpovednosť držiteľa, resp. prevádzkovateľa vozidla je upravená aj inými zákonmi, napríklad zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgány Policajného zboru však ukladajú pokuty len pri objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla tak, ako je vyjadrená vyššie.

Aktuálne znenia zákonov možno nájsť na stránke www.slov-lex.sk

Ak držiteľ nezabezpečí niektorú z uvedených povinnosti a bude porušené pravidlo cestnej premávky, orgán PZ mu uloží pokutu (plná výška - 2/3)

1. zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 zákona o cestnej premávke alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (249 € - 166 €)
2. rýchlosť jazdy, ak bola táto prekročená o viac ako 10 km ∙ h-1 v mieste merania hmotnosti označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením (798 € - 532 €)
3.  rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona o cestnej premávke, ak bola táto prekročená v obci o
a) 6 až 10 km h-1,                                                                                          15 €                10 €
b) 11 až 15 km h-1,                                                                                        39 €                26 €
c) 16 až 20 km h-1,                                                                                        66 €                44 €
d) 21 až 25 km h-1,                                                                                        96 €                64 €
e) 26 až 30 km h-1,                                                                                        141 €              94 €
f) 31 až 35 km h-1,                                                                                         201 €              134 €
g) 36 až 40 km h-1,                                                                                        270 €              180 €
h) 41 až 45 km h-1,                                                                                        342 €              228 €
i) 46 až 50 km h-1,                                                                                         402 €              268 €
j) 51 až 55 km h-1,                                                                                         471 €              314 €
k) 56 až 60 km h-1,                                                                                        540 €              360 €
l) 61 až 65 km h-1,                                                                                         600 €              400 €
m) 66 až 70 km h-1,                                                                                       699 €              466 €
n) viac ako 70 km h-1.                                                                                    798 €              532 €
4. rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona o cestnej premávke, ak bola táto prekročená mimo obce o
a) 11 až 15 km h-1,                                                                                        30 €                20 €
b) 16 až 20 km h-1,                                                                                        42 €                28 €
c) 21 až 25 km h-1,                                                                                        66 €                44 €
d) 26 až 30 km h-1,                                                                                        99 €                66 €
e) 31 až 35 km h-1,                                                                                        162 €              108 €
f) 36 až 40 km h-1,                                                                                         201 €              134 €
g) 41 až 45 km h-1,                                                                                        270 €              180 €
h) 46 až 50 km h-1,                                                                                        342 €              228 €
i) 51 až 55 km h-1,                                                                                         402 €              268 €
j) 56 až 60 km h-1,                                                                                         471 €              314 €
k) 61 až 65 km h-1,                                                                                        540 €              360 €
l) 66 až 70 km h-1,                                                                                         600 €              400 €
m) 71 až 75 km h-1,                                                                                       699 €              466 €
n) viac ako 75 km h-1.                                                                                    798 €              532 €
5. 1. povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“ (300 € - 200 €)
5. 2. povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ (99 € - 66 €)
6. zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 zákona o cestnej premávke alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (99 € - 66 €)
7.  zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (78 € - 52 €)
ak však bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím (198 € - 132 €)
8.  prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29 zákona o cestnej premávke (300 € - 200 €)
9. najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51 zákona o cestnej premávke (99 až 798 €  -  66 až 532 €)
10. zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (99 € - 66 €)
11. zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4 zákona o cestnej premávke (2000 € a pri opakovanom 4000 € - 1333,33 € a pri opakovanom 2666,66 €)
12. povinnosť umožniť vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd (300 € - 200 €)
13. 1. zákaz jazdy v záchranárskej uličke (300 € - 200 €)
13. 2. povinnosť vytvoriť záchranársku uličku (99 € - 66 €)