Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Výhody objektívnej zodpovednosti

Rozdiel medzi objektívnou zodpovednosťou (správny delikt držiteľa vozidla) a subjektívnou zodpovednosťou (priestupok vodiča)

Riešenie zisteného porušenia pravidiel cestnej premávky v rámci objektívnej zodpovednosti má viacero výhod oproti vyvodzovaniu subjektívnej zodpovednosti vodiča. Najvýznamnejšími sú nemožnosť zistenia reálneho vodiča, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky, a tým

-  nemožnosť uložiť zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,
-  nemožnosť zápisu priestupku vodiča do evidencie vodičov,
-  nemožnosť vyvodiť ďalšie povinnosti vodiča, najmä vo vzťahu k preskúšaniu odbornej spôsobilosti po spáchaní troch porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, resp. po dvoch porušeniach pri vodičoch s oprávnením skupiny B do dvoch rokov,
-  nemožnosť uplatniť ani iné dôvody na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo preskúmanie zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti podľa § 91 zákona o cestnej premávke.

 

 

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

SUBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

Osoba zodpovedná

držiteľ vozidla

vodič

Konanie na mieste

Vodič nie je hliadkou zastavený

Vodič je hliadkou zastavený a riešený

Zistenie vodiča

Nie

Áno

Možnosť zadržať vodičský  preukaz

Nie

Áno

Zaznamenanie skutku do karty vodiča

Nie

Áno

Následky viacerých porušení pravidiel c.p.

Nie

Áno napr. po 3 závažných porušeniach – preskúšanie spôsobilosti, doškoľovací kurz.

Sankcia

len pokuta

Pokuta alebo aj zákaz činnosti

Možnosť zaplatenia nižšej pokuty

Áno, zaplatiť len 2/3 pokuty
do 15 dní od doručenia rozkazu

Nie

Sadzobník pokút

Absolútne nemenný

Relatívne nemenný, prihliada sa na konkrétny prípad