Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
Polícia
 

Kontakt na Oddelenia cudzineckej polície PZ

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy Oddelenia cudzineckej polície PZ Nitra bude od 11.03.2024, na obdobie 7  mesiacov, stránkové pracovisko oddelenia presťahované na adresu Akademická 4, 949 01 Nitra (Agrokoplex Nitra), kde bude stránkové pracovisko zabezpečené pre objednaných klientov a registrácia dočasného útočiska v režime: PONDELOK od 07.30 do 15.30 h, STREDA od 07.30 do 15.30 h, PIATOK od 07.30 do 15.30 h

в связи с масштабной реконструкцией здания Управления иностранной полиции ПЗ Нитра, с 11.03.2024, сроком на 7 месяцев, локальное рабочее место отдела будет перенесено по адресу Академицка 4, 949 01 Нитра (Агрокомплекс Нитра), где на территории будет закреплено рабочее место для забронировавших клиентов и оформления временного убежища в режиме: ПОНЕДЕЛЬНИК с 07.30 до 15.30., СРЕДА с 07.30 до 15.30., ПЯТНИЦА с 07.30 до 15.30.

због обимне реконструкције зграде Одељења спољне полиције ПЗ Нитра, од 11.03.2024.године, на период од 7 месеци, радно место одељења ће се преселити на адресу Академицка 4, 949 01 Нитра (Агрокоплек Нитра), где ће на лицу места бити обезбеђено радно место за резервисане клијенте и регистрацију привременог склоништа у режиму: ПОНЕДЕЉАК од 07.30 до 15.30 часова, СРЕДА од 07.30 до 15.30 часова, ПЕТАК од 07.30 до 15.30 часова

Registrácia dočasného útočiska na území SR

Od 09.03.2022, 13:30 hod. je dostupná online služba pre registráciu dočasného útočiska .

Formulár je elektronické vyhlásenie cudzinca žiadajúceho o dočasné útočisko. Neslúži na rezerváciu termínu na príslušnom pracovisku.Vyplnením formulára urýchlite Vaše vybavovanie na mieste

QR kód pre online službu pre registráciu dočasného útočiska

Kontakt na veľkokapacitné centrá:

 • HUMENNÉzatvorené od 2. júla Mestská športová hala, Chemlonská 7, 066 01 Humenné, (GPS súradnice: 48.928481, 21.907303)
  • registráciu dočasného útočiska možno vybaviť na  OCP  PZ v Michalovciach v čase pondelok až piatok od 07.00 hod. do 19.00 hod., registráciu tehotných žien, rodín s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starších ľudí nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby bude vybavovať aj Oddelenie azylu PZ v Humennom (Nemocničná 1, 066 01 Humenné).  
 • MICHALOVCE -  zatvorené - Mestská športová hala, Športová 31, 071 01 Michalovce-Stráňany, (GPS súradnice: 48.762221, 21.916542)
 • NITRA - zatvorené Akademická ulica č. 4, 949 01 Nitra (GPS súradnice: 48.306142,18.100493)
 • BRATISLAVA - Bottova 7, 811 09 Bratislava (GPS súradnice: 48.1453874616074, 17.12899309956323)
 • ŽILINAzatvorené Poštová 1, 010 08 Žilina (GPS 49.21401808253313, 18.756865340480633)
  • registráciu dočasného útočiska je možné vybaviť  na Oddelení cudzineckej polície PZ v Žiline v čase pondelok až piatok od 07.00 hod. do 19.00 hod.

Úradné hodiny

Pondelok, streda, piatok: od 07.30 h do 15.30 h budú vybavované všetky životné situácie.   

Utorok, štvrtok: od 07.30 h do 15.30 h budú vybavované:

 1. Žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre osoby – vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu:
  • krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID 19,
  • vojnového stavu na Ukrajine („LEX Ukrajina"). 
 2. Žiadosti o udelenie národných víz pre vodičov autobusov, vodičov medzinárodnej dopravy a vodičov vnútroštátnej dopravy v zmysle nariadenia vlády SR č. 520/2021.
 3. Žiadosti o udelenie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín v zmysle nariadenia vlády SR č. 521/2021.   
 4. Žiadosti o udelenie národných víz v zmysle uznesenia vlády SR č. 731/2021. 

Žiadatelia o dočasné útočisko:

Na oddeleniach cudzineckej polície PZ: Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Trnava, Nové Zámky, Trenčín, Ružomberok, Prešov, Košice, Michalovce a Oddelení azylu PZ Humenné vybavujú všetkých žiadateľov o dočasné útočisko. Vybavujú žiadateľov o dočasné útočisko 3 dni v týždni:

Pondelok – Streda –  Piatok od 07.30 do 15.30 h.

Na oddelení cudzineckej polície PZ Bratislava sa registrujú na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby. Vymedzené skupiny žiadateľov o dočasné útočisko vybavuje 3 dni v týždni:

Pondelok – Streda – Piatok od 07.30 do 15.30 h.

Veľkokapacitné registračné centrá vybavujú žiadateľov o dočasné útočisko: 

 1. Bratislava - Pondelok – Piatok od 08.00 do 15.30 h.

 2. Michalovce – od 30. 06. 2023 Uzavreté