Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Projekty EÚ

    


 

Názov projektu:  P O L I C A J N Á   Z E B R A 
                          PL-SK/PO/IPP/II/022

Prijímateľ: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PREŠOVE

Cezhraničný partner: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE

Obdobie realizácie: SEPTEMBER 2011 – JÚL 2012

Projekt spolufinancovaný 85% z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Cieľ projektu: skvalitnenie výchovy detí materských škôl a žiakov základných škôl v Prešovskom kraji v oblasti dopravnej výchovy s využitím skúseností poľského partnera projektu Komendou Wojewódzkej  Policji w Rzeszowie.

 
 

Fotografie z realizácie projektu

Absolventi projektu Policajná zebra
Absolventi projektu Policajná zebra
Absolventi projektu Policajná zebra
Absolventi projektu Policajná zebra
Absolventi projektu Policajná zebra
Dopravná výchova - deti na mobilnom dopravnom ihrisku
Dopravná výchova - deti na mobilnom dopravnom ihrisku
Dopravná výchova - deti na mobilnom dopravnom ihrisku
Dopravná výchova - deti na mobilnom dopravnom ihrisku
Dopravná výchova - deti na mobilnom dopravnom ihrisku
Dopravná výchova na materskej škole
Dopravná výchova na materskej škole
Dopravná výchova na materskej škole
Dopravná výchova na materskej škole
Dopravná výchova na materskej škole
Dopravná výchova na materskej škole
1 | 2  »