Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2021, nedeľa
 

Múzeum polície Slovenskej republiky

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.

Poskytuje

 stálu lektorskú službu
 špeciálne odborné prednášky
 odborné konzultácie, premietanie náučných filmov.


Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

  • História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

muzeum-motocykelMúzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918-1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom.


V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

Kontakt

Múzeum je už prístupné verejnosti

Múzeum polície SR je prednostne otvorené pre vopred objednané návštevy. 

Objednávky prijímame na tel. č. 09610-56081, alebo na muzeumpz@minv.s

Upozorňujeme, že elektronická objednávka musí byť spätne potvrdená.

Vstup do priestorov múzea je povolený výlučne osobám v režime OTP (očkovaný, testovaný alebo prekonal Covid-19). 

 

Otváracie dni a hodiny:

UTOROK-PIATOK 10. - 14.00 hod.
/posledná prehliadka dočasne do 13.30 hod/.

Zábery z expozície múzea: