Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Múzeum polície Slovenskej republiky

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.

Poskytuje: 

- stálu lektorskú službu;

- špecializované odborné prednášky a prednáškové vstupy v rámci prehliadky stálej  expozície;

- odborné konzultácie.


Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

  • História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

muzeum-motocykelMúzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918-1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom.


V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

Kontakt

OTVORENÉ:

UTOROK – PIATOK : 10.00 – 14.00 h
(posledný vstup o 13.30 h)

PONDELOK, SOBOTA , NEDEĽA – ZATVORENÉ

Skupinové návštevy, ako aj návštevy, ktoré budú požadovať lektorský výklad prosíme objednať vopred.

Objednávky sa prijímajú na tel. č. 09610-56081, alebo na muzeumpz@minv.sk

Upozorňujeme, že elektronická objednávka musí byť spätne potvrdená.

VSTUP JE ZDARMA

Zábery z expozície múzea: