Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Preventívne aktivity pre seniorov

Preventívne aktivity pre seniorov

Preventívne projekty pre seniorov

Rady a odporúčania pre seniorov 


Bezpečnosť seniorov v doprave

Každoročne na jeseň realizuje oddelenie komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ v spolupráci s Duchovnou službou informačnú kampaň zameranú na prevenciu dopravných nehôd. Prostredníctvom 142 farností Trnavskej arcidiecézy a 34 farností Bratislavskej arcidiecézy polícia oslovuje širokú verejnosť a seniorov v súvislosti s prevenciou dopravnej nehodovosti. Vyzýva občanov k zvýšeniu opatrnosti a bezpečnosti na cestách dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a nosením reflexných prvkov. Len spoločným zodpovedným prístupom a jednoduchým dodržiavaním zákona môžeme prispieť k bezpečnosti na našich cestách.

Podvody na senioroch a vreckové krádeže

Priebežne počas celého roka vykonávajú policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ stretnutia a besedy so seniormi k problematike podvodných konaní na senioroch k tzv. šmejdom a k vreckovým krádežiam. Policajtky upozorňujú seniorov na podvodné praktiky predajcov a firiem, ktoré používajú za účelom obohatenia, získania finančných úspor a zmocnenia sa ich majetku. Vyzývajú seniorov k zvýšenej ostražitosti, obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, lebo môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali. Policajti upozorňujú seniorov na zvýšený počet vreckových krádeží v obchodných centrách a na trhoviskách najmä v období pred vianočnými sviatkami. Vzhľadom k tomu, že táto trestná činnosť sa v posledných rokoch stáva fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brutality páchateľov, je nevyhnutné v rámci preventívnych opatrení venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť.

Svetový deň proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov

15. jún je svetovým dňom proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov. Policajtky krajského riaditeľstva PZ počas tohto dňa vykonávajú preventívne aktivity vo forme besied, prednášok a stretnutí so seniormi. Z pohľadu polície ide o chránené osoby, ktorými sú obyvatelia vyššieho veku. Starí, často chorí, či inak handicapovaní ľudia sú veľmi ľahkou obeťou. Veľakrát sú fyzicky viac či menej bezmocní, niekedy už ani nevychádzajú z bytu. Často sú závislí na druhých, čím sú veľmi zraniteľní. Preventívnu aktivitu pripravilo Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru v Bratislave.

SENIORI, POZOR NA PODVODNÍKOV!

Seniori, pozor na podvodníkov