Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Počítačová kriminalita

Odbor počítačovej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (ďalej len „odbor počítačovej kriminality“) vznikol 01. júla 2013 (pôvodne ako súčasť úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru) ako reakcia na dynamický rozvoj v oblasti informačných technológií a s tým súvisiaci nárast kriminality páchanej prostredníctvom počítačových systémov, počítačových sietí alebo počítačových dát. Odbor počítačovej kriminality za obdobie od jeho vzniku aktívne reagoval a posilňoval svoju činnosť tak po personálnej, ako aj po odbornej stránke.

Odbor počítačovej kriminality má v súčasnosti celoslovenskú pôsobnosť a poskytuje po odbornej stránke praktickú, technickú a metodickú pomoc pri odhaľovaní, objasňovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti v oblasti počítačovej kriminality so zameraním na oblasť detskej pornografie a inej trestnej činnosti páchanej prostredníctvom počítačového systému, sietí alebo počítačových dát so zameraním na dokumentovanie konania, zistenie páchateľa, identifikáciu obete, zistenie spôsobu jej spáchania, a to pre všetky organizačné zložky Policajného zboru a taktiež v odôvodnených prípadoch priamo vykonáva vyšetrovanie.

Počítačová kriminalita (computer crime, cybercrime, e-crime or hi-tech crime) je trestná činnosť, pri ktorej sa využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT), alebo ktorej cieľom sú IKT.

Delí sa na tri kategórie:

  • trestná činnosť súvisiaca s obsahom (napr. detská pornografia, porušovanie autorských práv)
  • tradičná trestná činnosť vykonávaná pomocou IKT (vydieranie, krádež, sprenevera, falšovanie)
  • útoky na IKT (narušenie dát a systémov, ransomware, DDoS útoky)
 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

 

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]