Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Informácie pre leteckých dopravcov – PNR

Informácie pre leteckých dopravcov - API  |  Informácie pre leteckých dopravcov – PNR

Dňa 25.05.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 68/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“).

V rámci novelizácie uvedeného zákona bolo vložené nové ustanovenia v nasledovnom znení:

§ 69h ods. 3 zákona Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom, ktoré letecký dopravca zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej nasledujúcej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej doprave.

§69i ods. 1 zákona prvá veta Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa;

§69i ods. 6 zákona Záznam o cestujúcom sa zasiela v rozsahu údajov, ktoré má letecký dopravca v danom čase k dispozícii; najviac však v rozsahu podľa prílohy č. 4.

§69i ods. 7 zákona Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom. Letecký dopravca je povinný oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.

§69i ods. 8 zákona Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov o cestujúcich, letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať tieto údaje iným vhodným spôsobom so zachovaním rovnakej úrovne bezpečnosti ako pri zasielaní záznamu o cestujúcom podľa odseku 7.

§ 69o ods.1 zákona Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.

 

Z uvedeného vyplýva, že pokutu do 20 000 eur možno uložiť, ak:

  1. letecký dopravca neposkytne záznam o cestujúcom, ktorý má v danom čase k dispozícii (§69i ods. 3 zákona), alebo
  2. letecký dopravca neoznámi národnej ústredni do prvého letu spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.

 

V prípade, ak letecký dopravca nedisponuje automatizovaným zberom a zasielanie záznamov o cestujúcom, alebo na tieto účely nevyužíva iný subjekt, je možné zaslať záznamy o cestujúcom národnej ústredni  informácií o pasažieroch úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru manuálnym vložením dát cez zabezpečený webový portál Ministerstva vnútra SR.

Pre viac informácií ohľadom webového portálu alebo technického prepojenia podľa § 69i ods. 7 a ods. 8 prosím kontaktujte  TA.13G4@4QQS@

Prosíme zaslať oba formuláre pri prvotnej komunikácii: