Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Pobyt cudzinca

Pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny:

  • Prechodný pobyt – podnikanie, zamestnanie, štúdium, osobitná činnosť, výskum a vývoj, zlúčenie rodiny, plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, alebo priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
  • Trvalý pobyt – trvalý pobyt na 5 rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, dlhodobý pobyt
  • Tolerovaný pobyt

Pobyt občana Únie:

  • Pobyt na dobu 3 mesiace od vstupu na územie SR – držiteľ platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu - bez akýchkoľvek iných podmienok a formalít
  • Registrácia pobytu občana Únie
  • Trvalý pobyt občana Únie

Pobyt rodinného príslušníka občana Únie:

  • Pobyt na dobu 3 mesiace od vstupu na územie SR – držiteľ platného cestovného dokladu, sprevádza občana Únie alebo sa k nemu pripája
  • Registrácia pobytu rodinného príslušníka občana Únie – len v prípade, ak má občan Únie (s ktorým je v príbuzenskom vzťahu) registrovaný pobyt alebo trvalý na území SR
  • Trvalý pobyt rodinnéhp príslušníka občana Únie

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti „Najčastejšie otázky

 

Upravené dňa: 14. 6. 2021, 12:03