Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2022, sobota
 

Hlásenie pobytu

Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky

 • má zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión ...) 
 • má zabezpečené ubytovanie v súkromí – povinnosť hlásenia pobytu má cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky.
  • štátny príslušník tretej krajiny: do 3 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky

  • občan Únie a rodinný príslušník občana Únie: do 10 pracovných dní od vstupu
   na územie Slovenskej republiky

   Ubytovacie zariadenie alebo cudzinec vypíše príslušné tlačivo „Hlásenie pobytu“ a zabezpečí jeho odovzdanie/doručenie na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.

   Pozn: Cudzinec je podľa zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z. z.) povinný predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad a podpísať vyplnené tlačivo o hlásení pobytu.

    

Upravené dňa: 8. 12. 2021, 10:45