Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
Polícia
 

Hlásenie pobytu

Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky

 • má zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión ...) 
 • má zabezpečené ubytovanie v súkromí – povinnosť hlásenia pobytu má cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky.
  • štátny príslušník tretej krajiny: do 3 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky

  • občan Únie a rodinný príslušník občana Únie: do 10 pracovných dní od vstupu
   na územie Slovenskej republiky

   Ubytovacie zariadenie alebo cudzinec vypíše príslušné tlačivo „Hlásenie pobytu“ a zabezpečí jeho odovzdanie/doručenie na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.

   Pozn: Cudzinec je podľa zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z. z.) povinný predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad a podpísať vyplnené tlačivo o hlásení pobytu.

Informácie pre elektronické služby: HLÁSENIE POBYTU CUDZINCOV

Upravené dňa: 11. 3. 2022, 09:48