Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2021, sobota
 

Žiadosť o udelenie schengenského víza

Schengenské vízum sa vydáva na účely tranzitu cez územie členských štátov alebo plánované pobyty na ich území, ktorých dĺžka počas ľubovoľného šesťmesačného obdobia nepresahuje tri mesiace.Schengenské vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podlieha vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov.

Žiadosť o vízum je možné podať:

 • na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí
 • na hraničnom priechode SR*
  (*len z humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho včas predvídať alebo v záujme Slovenskej republiky; alebo ak je cudzinec rodinným príslušníkom občana EHP a túto skutočnosť vierohodne preukáže).

Udelenie víza na hraničnom priechode

Policajný útvar môže udeliť krátkodobé alebo tranzitné vízum na hraničnom priechode z humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho včas predvídať, alebo je udelenie víza v záujme Slovenskej republiky, v týchto prípadoch platnosť udeleného krátkodobého víza nesmie presiahnuť 15 dní a tranzitného víza 5 dní.

Udelenie víza na zastupiteľskom úrade SR

Zastupiteľský úrad SR v zahraničí rozhodne o žiadosti o udelenie víza do 30 dní od jej prijatia. Na udelenie víza SR nie je právny nárok. Vízum automaticky neoprávňuje jeho držiteľa na vstup na územie SR (Pri vstupe na územie SR je potrebné hraničnej kontrole preukázať náležitosti potrebné pre splnenie podmienok vstupu, pričom platné vízum SR je len jednou z podmienok vstupu - odkaz na § 3-4 zákona č. 48/2002 Z. z.) 

K žiadosti o udelenie Schengenského víza je potrebné predložiť:

 • platný cestovný doklad
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu
 • doklady potvrdzujúce účel pobytu
 • finančné zabezpečenie pobytu
 • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka, alebo rezervácia)
 • doklad o zdravotnom poistení
 • iné doklady (zabezpečenie ubytovania, pozvanie) nie staršie ako 90 dní potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza
 • ďalšie doklady podľa požiadavky ZÚ SR /GK SR
 • na požiadanie sa cudzinec osobne dostaví na pohovor

Upravené dňa: 14. 6. 2021, 12:03