Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Bezvízový režim


Krajiny, ktorých štátni príslušníci nepodliehajú vízovej povinnosti pri vstupe na územie SR:

Krajina

Cestovný pas

Diplomatický pas

Služobný pas

Zvláštny pas

Iné

Albánsko


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Andorra

 

občiansky preukaz

Alžírsko

 

 

 

Antiqua a Barbuda

 

 

Argentína

 

 

Arménsko

 

 

 

Aruba

 

 

Austrália

 

 

Azerbajdžan

 

 

 

Bahamské spoločenstvo

 

 

Barbados

 

 

Bielorusko

 

 

 

Bolívia

 

 

 

 

 

Bosna a Hercegovina


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Brazília

 

 

Brunej

 

 

Curacao

 

 

Čierna Hora


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Čína

 

 

Dominika

 

Egypt

 

 

Filipíny

 


(na 59 dní)

 

 

Grenada

√ 

 

Gruzínsko


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Guatemala

 

 

Honduras

 

 

Hongkong OAO

 

 

Čile

 

Indonézia

 

 

 

Izrael

 

 

Japonsko

 

 

 

Jemen

 

 

Jordánsko

 

 

 

 

Juhoafrická republika

 

 

 

Kambodža

 

 

 

Kanada

 

 

Kapverdy

 

 

 

Kazachstan

 

 

 

Kirgizsko

 


(na 30 dní)

 

 

 

Kiribati

 √

 

Kolumbia

 √

Úradný pas

Kórejská republika

 

 

Kostarika

 

 

Laos

 

 

Macao OAO

 

 

Macedónsko

 

 

Malajzia

 

 

Maroko

 

 

Maršalove ostrovy

 √

Maurícius

 

 

Mexiko


      (na 90 dní)

 

 

Moldavsko


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Monako

 

občiansky preukaz

Mongolsko

 

 

 

Nikaragua

 

 

Pakistan

 

 

Úradný pas

Palau

√ 

 

Panama

 

 

Paraguaj

 

Oficiálny pas

Peru

Špeciálny pas

Rusko

 

 

 

Salvador

 

 

San Marino

 

 

Samoa

√ 

 

Seychely

 

 

Singapur

 

 

Spojené arabské emiráty

√ 

 

Spojené štáty americké

 

 

Svätá Lucia

 

Svätý Vincent a Grenadíny

√ 

 

Srbsko


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Svätý Krištof a Nevis

 

 

Šalamúnove ostraovy

 Úradný pas

Taiwan

 

 

 

 

Thajsko

 

 

 

Tonga

 

Tunisko

 

 

Turecko

 

 

Turkménsko

 

 

 

Trinidad a Tobogo

 

Tuvalu

 

Ukrajina


(len držitelia biometrických cestovných pasov)

 

 

Uruguaj

 

Oficiálny pas

Uzbekistan

 

 

 

Vanuatu

 

Venezuela

 

 

Vietnam

 

 

 

 

Východný Timor

√ 

√ 

 

√ Pozastavenie vykonávania dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov (držiteľov diplomatických, služobných alebo osobitných pasov), účinnosť 19.06.2018

 Držitelia "LAISSEZ PASSER" – pasu Organizácie Spojených Národov majú povolený bezvízový vstup po dobu 30dní, alebo počas služobného pridelenia. 

Osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu pre utečencov "TRAVEL DOCUMENT", t.j. cestovný pas označený textom" Laissez passer v zmysle Dohody z 28.7. 1951" – Ženeva (Convention of 28. July 1951, alebo cestovného dokladu vydávaného osobám bez štátnej príslušnosti podľa ,,Konvencie z 28. septembra 1954" – New York a majú pobyt v nasledujúcich krajinách: štáty EHP, Andorra, Argentína, Austrália, Brazília, Brunej, Kanada, Chile, Kostarika, Guatemala, Svätá Stolica, Honduras, Izrael, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Monako, Nový Zéland, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguaj, Salvádor, Singapur, Južná Kórea, Spojené štáty americké, Uruguaj, Venezuela, sú vyňatí z vízovej povinnosti.

Štátni príslušníci členských štátov NATO a štátov zúčastnených v Partnerstve za mier ( Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier, vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl, oznámenie MZV SR č. 324/1997 Z. z.), ktorí vstupujú na územie SR ako:

- príslušníci ozbrojených síl na základe identifikačnej karty s fotografiou vydanej vysielajúcim štátom alebo individuálneho alebo kolektívneho 
  príkazu na presun vydaného vysielajúcim štátom, počas služobného pridelenia
- príslušníci civilných zložiek a od nich závislé osoby s vyznačením vyššie uvedeného v CP počas služobného pridelenia

Z vízovej povinnosti sú ďalej vyňatí držitelia nasledovných dokladov: "Britskí občania, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely práva Spoločenstva (British citizens who are not nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for purposes of Community law); britskí štátni príslušníci (zámorskí) (British Nationals /Overseas/)".

UPOZORNENIE PRE UBYTOVATEĽOV:

Pri elektronickej službe HLÁSENIE POBYTU CUDZINCOV – Zápis do knihy ubytovaných – Import knihy ubytovaných zo súboru
v prípade vytvárania vstupného xml súboru pri ubytovaných cudzincov bez vízovej povinnosti držiteľov biometrických cestovných pasov z krajín: Albánska,  Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska, Srbska, Ukrajiny,

musia povinne vyplniť parametre CV, MU a TVITVEK v sekcii víz.

 

Upravené dňa/Last Modify: 3. 1. 2020, 09:56

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Bezvízový tranzit (110,7 kB) pdf