Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2021, streda
 

Bezvízový režim

 Pozastavenie vykonávania dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov (držiteľov diplomatických, služobných alebo osobitných pasov), účinnosť 19.06.2018

 Držitelia "LAISSEZ PASSER" – pasu Organizácie Spojených Národov majú povolený bezvízový vstup po dobu 30dní, alebo počas služobného pridelenia. 

Osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu pre utečencov "TRAVEL DOCUMENT", t.j. cestovný pas označený textom" Laissez passer v zmysle Dohody z 28.7. 1951" – Ženeva (Convention of 28. July 1951, alebo cestovného dokladu vydávaného osobám bez štátnej príslušnosti podľa ,,Konvencie z 28. septembra 1954" – New York a majú pobyt v nasledujúcich krajinách: štáty EHP, Andorra, Argentína, Austrália, Brazília, Brunej, Kanada, Chile, Kostarika, Guatemala, Svätá Stolica, Honduras, Izrael, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Monako, Nový Zéland, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguaj, Salvádor, Singapur, Južná Kórea, Spojené štáty americké, Uruguaj, Venezuela, sú vyňatí z vízovej povinnosti.

Štátni príslušníci členských štátov NATO a štátov zúčastnených v Partnerstve za mier ( Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier, vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl, oznámenie MZV SR č. 324/1997 Z. z.), ktorí vstupujú na územie SR ako:

  • príslušníci ozbrojených síl na základe identifikačnej karty s fotografiou vydanej vysielajúcim štátom alebo individuálneho alebo kolektívneho príkazu na presun vydaného vysielajúcim štátom, počas služobného pridelenia
  • príslušníci civilných zložiek a od nich závislé osoby s vyznačením vyššie uvedeného v CP počas služobného pridelenia

Z vízovej povinnosti sú ďalej vyňatí držitelia nasledovných dokladov: "Britskí občania, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely práva Spoločenstva (British citizens who are not nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for purposes of Community law); britskí štátni príslušníci (zámorskí) (British Nationals /Overseas/)".

Upozornenie pre ubytovateľov:

Pri elektronickej službe HLÁSENIE POBYTU CUDZINCOV – Zápis do knihy ubytovaných – Import knihy ubytovaných zo súboru v prípade vytvárania vstupného xml súboru pri ubytovaných cudzincov bez vízovej povinnosti držiteľov biometrických cestovných pasov z krajín: Albánska,  Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska, Srbska, Ukrajiny, musia povinne vyplniť parametre CV, MU a TVITVEK v sekcii víz.

 Upravené dňa: 26. 7. 2021, 10:44