Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Skupina prevencie

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež

 

Hromadné ukážky policajnej činnosti

Útvary Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave evidujú značný záujem zo strany školských a mimoškolských zariadení v Bratislavskom kraji o ukážky policajnej činnosti a to najmä útvarov: odboru kynológie a hipológie P PZ SR, oddelenia služobnej kynológie a pohotovostného policajného útvaru OPP KR PZ. Preto sa pravidelne od roku 2009 v mesiacoch apríl- jún tento druh preventívnej aktivity realizuje hromadnou formou. KR PZ v Bratislave v spolupráci s okresnými riaditeľstvami Policajného zboru v Bratislavskom kraji zabezpečilo priestory, v ktorých môžu byť realizované tieto ukážky služobnej činnosti vo väčšom rozsahu a za účasti žiakov a pedagógov viacerých základných škôl naraz. Preventívna aktivita sa realizuje vo vopred stanovených termínoch a miestach konania. Rozsah jednej ukážky je 15 – 20 min (spolu 3 x 15-20 min).  Táto hromadná forma ukážok policajnej činnosti sa stretla u širokej verejnosti s pozitívnym ohlasom, a preto bude v rámci Bratislavského kraja realizovaná touto formou i v budúcnosti. Vašu účasť (počet žiakov a pedagógov) nahláste v prípade záujmu vždy v mesiaci marec na OR PZ v Bratislavskom kraji podľa miestnej príslušnosti. Kontakt je uverejnený na stránke minv.sk. Policajt - preventista príslušného OR PZ Vám následne v elektronickej podobe zašle termín konania tejto preventívnej aktivity pre Vašu školu.

    

obrazok ukazka policajneho zakroku 1 (JPG, 2 MB) obrazok ukazka policajneho zakroku 2 (JPG, 2 MB) obrazok ukazka policajneho zakroku 3 (JPG, 2 MB) obrazok ukazka policajneho zakroku 4 (JPG, 212 kB)

 

Mládež a zábavná pyrotechnika

Počas mesiaca december (pred vianočnými prázdninami, ktoré sú spojené s oslavou Silvestra a Nového roka) každoročne organizujú preventisti Bratislavského  kraja preventívne aktivity, ktoré sú zamerané na poskytnutie informácii a diskusiu k téme: zábavná pyrotechnika. V rámci stretnutí sú žiakom a študentom sprostredkované informácie o používaní zábavnej pyrotechniky, o dôsledkoch nesprávnej manipulácie s pyrotechnikou- úrazy, požiare. Tieto prednášky sú v niektorých prípadoch spojené priamo s praktickou ukážkou odpaľovania výbušnín policajného pyrotechnika pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Bratislave.

 

obrazok ukazka policajneho zakroku 5 (JPG, 1 MB) obrazok ukazka policajneho zakroku 6 (JPG, 2 MB) obrazok ukazka policajneho zakroku 7 (JPG, 1 MB)

 

Preventívno-bezpečnostné akcie

Príslušné útvary KR PZ v Bratislave a OR PZ v kraji vykonávajú  preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na podávanie alkoholických nápojov mladistvým a preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na požívanie omamných a psychotropných látok mládežou v školských zariadeniach. PBA sa realizuje na základe vlastnej operatívnej činnosti útvarov KR PZ a so súhlasom orgánov činných v trestnom konaní.

     

 

obrazok ukazka policajneho zakroku 8 (JPG, 34 kB) obrazok ukazka policajneho zakroku 9 (JPG, 42 kB) obrazok ukazka policajneho zakroku 10 (JPG, 32 kB) obrazok ukazka policajneho zakroku 11 (JPG, 36 kB)